Alūksnes projekts – viens no Jaunā Eiropas Bauhaus diviem Latvijā atbalstītajiem projektiem - Alūksnes novads

Alūksnes projekts – viens no Jaunā Eiropas Bauhaus diviem Latvijā atbalstītajiem projektiem

Alūksnes projekts – viens no Jaunā Eiropas Bauhaus diviem Latvijā atbalstītajiem projektiemAlūksnes novada pašvaldības projekts par bijušās kodolraķešu bāzes Zeltiņos attīstības plānu ir viens no diviem “Jaunā Eiropas Bauhaus” uzsaukumā atbalstītajiem projektiem Latvijā. Kopumā “Jaunais Eiropas Bauhaus” atbalstīja 20 no iesniegtajiem vairāk nekā 80 projektu pieteikumiem.

Alūksnes novada pašvaldības projekts paredz piesaistīt starptautisku ekspertu palīdzību minētās teritorijas attīstības plāna izstrādei, lai tajā izveidotu kvalitatīvu un drošu tūrisma, uzņēmējdarbības un dabas izziņas infrastruktūru un kompleksu apsaimniekošanas risinājumu. Kā zināms, bijusī kodolraķešu bāze Zeltiņos ir iespaidīgākā no 12 zināmām šāda veida teritorijām Latvijā un ir nozīmīga Aukstā kara liecība. Šobrīd apmeklētājiem apskatāmi 20 ha bijušā militārā mantojuma teritorijas. Daļa teritorijas ir tūrisma apskates objekts, kurā līdz šim nav veikti būtiski labiekārtošanas darbi, līdz ar to laika gaitā tā arvien vairāk kļūst par degradētu vidi, savukārt daļā teritorijas atrodas uzņēmējdarbības objekts, tādēļ ir nepieciešams plānveidīgi nodalīt teritoriju zonās.

Galvenie veicamie darbi projektā ir teritorijas zonējuma izvērtēšana un izstrāde, katras zonas vizuālā dizaina un attīstības plāna izstrāde, projekta izpildes ceļveža izstrāde. Pašvaldības mērķis ir saņemt starptautisku ekspertu palīdzību teritorijas attīstības plāna izstrādei, iekļaujot tajā rīcības, kā saglabāt militāro mantojumu un radīt tūrisma pakalpojumu sniegšanai piemērotu infrastruktūru, vienlaikus izveidojot vidi uzņēmējdarbībai un revitalizējot degradētu teritoriju. Tāpat nepieciešams izstrādāt apstākļiem atbilstošu komunikācijas stratēģiju šīs teritorijas kā Aukstā kara vēsturi skaidrojošas liecības popularizēšanai, veicinot sabiedrības izpratni par procesiem un notikumiem Latvijas vēsturē.

Projekta īstenošanai nav nepieciešams Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums. Tā realizācija paredzēta līdz 2023. gada 31. decembrim. Projektu vada projektu vadītāja Kristīne Lāce.

“Jaunais Eiropas Bauhaus” ir vides, ekonomikas un kultūras iniciatīva, kas savieno dizainu, ilgtspējību, pieejamību un investīcijas, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus. Šis ir tīklošanās, sadarbības un zināšanu apmaiņas projekts.

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content