Finanšu komitejas 18.08.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 18.08.2022. sēdes darba kārtība

FINANŠU KOMITEJA

SĒDE Nr. 9

18.08.2022., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

 

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Melnupes” – 8, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  3. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā [..], Alūksnes novadā.
  4. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra lēmumā Nr.46” Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes.
  5. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr. 33 “Par noteikumu Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2022.gadam” izdošanu.
  6. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2023. gadam.
  7. Par dāvinājuma pieņemšanu.
  8. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem.
  9. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2014.gada 25.septembra lēmumā Nr. 365 “Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
  10. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 206 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras centram”.
Skip to content