No 1. septembra izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos Pededzes skolēnu pārvadāšanai - Alūksnes novads

No 1. septembra izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos Pededzes skolēnu pārvadāšanai

No 1. septembra stāsies spēkā grozījumi reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta maršrutos, lai nodrošinātu Pededzes skolēnu nokļūšanu uz izvēlētajām izglītības iestādēm Alūksnē un mājup. Savukārt skolēni, kuri izvēlējušies turpināt mācības Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā, uz skolu un pēc tam mājās tiks nogādāti ar pašvaldības transportu.

Sakarā ar to, ka Pededzes pamatskola no šī mācību gada neturpinās darbu, Alūksnes novada pašvaldība lūdza Vidzemes plānošanas reģionu un valsts SIA “Autotransporta direkcija” nodrošināt skolēnu nokļūšanu no Pededzes pagasta uz tuvākajām izglītības iestādēm, veicot attiecīgus grozījumus reģionālās nozīmes maršrutos.                        

Direkcija ir informējusi pašvaldību, ka ar 2022. gada 1. septembri stāsies spēkā šādi grozījumi reģionālās nozīmes maršrutu kustības sarakstos:

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6697 Alūksne-Mārkalne-Zabolova:

  • reisiem Nr.13 plkst. 6.30 no Alūksnes autoostas (AO) un Nr.14 plkst. 7.55 no Zabolovas noteikta izpilde darba dienās laikā no 12. jūnija līdz 31. augustam;
  • darba dienās laikā no 1. septembra līdz 11. jūnijam atklāti jauni reisi Nr.17 plkst. 6.10 no Alūksnes AO līdz Pededzei un Nr.20 plkst. 7.15 no Pededzes, mainot braukšanas shēmu Alūksnes pilsētā (gar vidusskolu);
  • atklāti jauni reisi Nr.19 plkst. 6.30 no Alūksnes AO un Nr.22 plkst. 7.55 no Zabolovas ar izpildi sestdienās (visu gadu).

Alūksne-Mārkalne-Zabolova 06.30 no Alūksnes AO; kursē darbdienās no 12.06. līdz 31.08.

Alūksne-Mārkalne-Zabolova 07.55 no Zabolovas; kursē darbdienās no 12.06. līdz 31.08.

Alūksne-Mārkalne-Zabolova 06.10 no Alūksnes AO; kursē darbdienās no 01.09. līdz 11.06.

Alūksne-Mārkalne-Zabolova 07.15 no Pededzes; kursē darbdienās no 01.09. līdz 11.06.

Alūksne-Mārkalne-Zabolova 06.30 no Alūksnes AO; kursē sestdienās

Alūksne-Mārkalne-Zabolova 07.55 no Zabolovas; kursē sestdienās

Alūksne-Mārkalne-Zabolova 14.00 no Alūksnes AO; kursē darbdienās un sestdienās

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6704 Alūksne-Jaseņici-Putrovka:

  • slēgti reisi Nr.01 plkst. 6.45 no Alūksnes AO un Nr.02 plkst. 7.40 no Putrovkas ar izpildi darba dienās no 1. septembra līdz 11. jūnijam;
  • atklāti jauni reisi Nr.09 plkst. 6.20 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās no 1. septembra līdz 11. jūnijam;
  • atklāts jauns reiss Nr.14 plkst. 7.15 no Putrovkas ar izpildi darba dienās no 1. septembra līdz 11. jūnijam, iekļaujot iebraucienu Zabolovā;
  • slēgts reiss Nr.05 plkst. 6.45 no Alūksnes AO ar izpildi pirmdienās, trešdienās, piektdienās no 12. jūnija līdz 31. augustam;
  • atklāts jauns reiss Nr.11 plkst. 6.40 no Alūksnes AO ar izpildi pirmdienās, trešdienās, piektdienās no 12. jūnija – 31. augustam, kustības sarakstā iekļaujot iebraucienu Pededzē.

Alūksne-Jaseņici-Putrovka 06.20 no Alūksnes AO; kursē darbdienās no 1.09. līdz 11.06.

Alūksne-Jaseņici-Putrovka 06.40 no Alūksnes AO; kursē pirmdien, trešdien, piektdien no 12.06 līdz 31.08.

Alūksne-Jaseņici-Putrovka 07.15 no Putrovkas; kursē darbdienās no 1.09. līdz 11.06.

Alūksne-Jaseņici-Putrovka 14.30 no Alūksnes AO; kursē darbdienās no 1.09. līdz 11.06.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5189 Alūksne-Ponkuļi-Alūksne:

  • slēgts reiss Nr.03 plkst. 16.00 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās mācību laikā;
  • atklāts jauns reiss Nr.05 plkst. 16.00 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās mācību laikā, mainot braukšanas shēmu posmā Ponkuļi-Alūksne, kā arī Alūksnes pilsētā iekļaujot pieturu “Vidusskola”.

Alūksne-Punkuļi-Alūksne 16.00 no Alūksnes AO; kursē darbdienās mācību laikā

Savukārt tiem skolēniem, kuri mācības turpinās Liepnā, uz skolu un mājās būs iespējams nokļūt ar pašvaldības organizētu autobusu. Šim mērķim Alūksnes novada pašvaldība šovasar piešķīra finansējumu un iegādājās jaunu autobusu ar 18 pasažieru sēdvietām.

Gan ar sabiedriskā transporta maršrutiem uz Alūksni un atpakaļ, gan ar pašvaldības organizētā transporta kursēšanas grafiku no Pededzes uz Liepnu un atpakaļ, sīkāk iepazīties aicinām Pededzes pagasta pārvaldē klātienē vai pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Izglītība/Skolēnu pārvadājumu maršruti.

 

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content