Miera un Melnuma ielās rit pārbūves darbi - Alūksnes novads

Miera un Melnuma ielās rit pārbūves darbi

Miera un Melnuma ielās rit pārbūves darbiAlūksnē turpinās būvdarbi Miera un Melnuma ielās. Izbūvēti apmēram 200 metri lietusūdens kanalizācijas, turpinās elektrības kabeļu iečaulošana Miera ielā, tiek būvēti elektropadeves tīkli Melnuma ielā ielu apgaismojuma un videokameru ierīkošanai. Nosprausta trase kabeļu tīkla izbūvei arī Miera ielā Tempļakalna teritorijā.

 

Ņemot vērā sausos un karstos laikapstākļus iepriekšējā periodā, būvuzņēmējs nodrošināja ielas seguma laistīšanu reizi dienā, lai mazinātu putekļu veidošanos. Objektā turpināsies lietusūdens kanalizācijas un elektrotīklu izbūve. Plānots sākt ielas apauguma noņemšanu stāvvietu un paplašinājuma zonu izbūvei un ierakumu ceļa konstruktīvā slāņa izbūvei. Notiek lapenes projektēšana un saskaņošana, ko paredzēts ierīkot pie kapsētas.

 

Tā kā Miera iela ir viena no pilsētas vēsturiski nozīmīgām teritorijām, noteiktās vietās būvniecības laikā ir jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība, kas uzliek zināmus nosacījumus darbu veikšanas tempam, tādēļ jāstrādā ciešā sadarbībā arheoloģiskās uzraudzības veicējam un būvniekam.

 

Šim Alūksnes novada pašvaldības augstas gatavības investīciju projektam ir piešķirts valsts budžeta finansējums 2 000 000,00 EUR apmērā. Kopējās projekta izmaksas ir 2 352 941,18 EUR, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 352 941,18 EUR.

 

Būvprojektu izstrādāja SIA “Global Project”, būvniecību veic SIA “ACBR”, būvuzraudzību objektā nodrošina SIA “RoadLat”. Projektu vada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Iveta Baltā-Vanaga.

Miera un Melnuma ielās rit pārbūves darbi

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content