Tautsaimniecības komitejas ārkārtas sēdes 22.09.2022. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas ārkārtas sēdes 22.09.2022. darba kārtība

22.09.2022., plkst. 09:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
2. Par grozījumiem darba uzdevumā Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam izstrādei.

Skip to content