Izsludina konkursu jaunveidojamās Alūksnes vidusskolas direktora amatam - Alūksnes novads

Izsludina konkursu jaunveidojamās Alūksnes vidusskolas direktora amatam

Alūksnes novada pašvaldība ir izsludinājusi konkursu uz jaunveidojamās Alūksnes vidusskolas direktora amatu.

 

Alūksnes vidusskolas direktora uzdevums būs veikt nepieciešamos priekšdarbus, lai no 2023. gada 1. augusta jaunā izglītības iestāde varētu pilnvērtīgi sākt darbu, nodrošināt tās turpmāku darbību un attīstību.

 

Alūksnes vidusskolas direktora darba uzdevumi būs izstrādāt iestādes nolikumu un citus iekšējo normatīvo aktu projektus, nodrošināt izglītības programmu licencēšanu, iestādes reģistrēšanu izglītības iestāžu reģistrā, izglītojamo datu pārņemšanu, apzināt nepieciešamo pedagogu skaitu, komplektēt iestādes personālsastāvu, pārņemt materiāltehniskos resursus u.c.

 

Ar pilnu informāciju par galvenajiem amata pienākumiem un prasībām pretendentiem aicinām iepazīties Alūksnes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Darbs/Vakances pašvaldībā. Pieteikuma dokumenti pašvaldībā iesniedzami līdz 2022. gada 24. oktobra pulksten 12.00.

 

Alūksnes novada pašvaldības domes 5. aprīlī pieņemtais lēmums par novada vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu paredz reorganizēt apvienojot Alūksnes novada vidusskolu un Alūksnes pilsētas sākumskolu, un izveidot jaunu iestādi – Alūksnes vidusskolu. Saskaņā ar minēto lēmumu, Alūksnes vidusskolai no nākamā mācību gada pievienos arī Bejas un Malienas pamatskolas un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolu.

 

Konkursā uz jaunās izglītības iestādes direktora amatu var piedalīties jebkurš interesents, kas atbilst amatam noteiktajām prasībām. Šī ir iespēja konkursā piedalīties gan to novada izglītības iestāžu direktoriem un pedagogiem, kuras neturpinās darbu nākamajā mācību gadā, gan jebkuram citam pretendentam.

 

Šonedēļ Alūksnes novada pašvaldības vadība uz sarunu bija aicinājusi Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Alūksnes novada arodorganizācijas priekšsēdētāju Ziedīti Aigari, lai informētu par jaunās izglītības iestādes direktora amata konkursa norises kārtību un citiem ar izglītības iestāžu tīkla izmaiņām saistītiem jautājumiem. Arī pārējām jaunās izglītības iestādes darbinieku amata vietām pašvaldības tīmekļvietnē tiks izsludinātas vakances, tādejādi dodot iespēju tām pieteikties jebkuram pretendentam un nodrošinot, ka iestādei ir iespēja izvēlēties kvalificētākos darbiniekus. Reorganizējamo izglītības iestāžu darbinieki, kas nepretendēs uz jaunajām amata vietām vai pretendēs, bet tās neiegūs, normatīvo aktu kārtībā saņems kompensāciju.

 

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content