Ilzenes pagastā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai pārbūvē autoceļus - Alūksnes novads

Ilzenes pagastā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai pārbūvē autoceļus

Alūksnes novada pašvaldības īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 ietvaros Ilzenes pagastā noslēgusies ceļu Siveci-Puķudruvas un Siveci-Darbnīcas pārbūve. Kopumā Ilzenē ar šī projekta atbalstu uzlaboti 1210 m autoceļa.

Veicot ceļu pārbūvi, atjaunots brauktuves segums un šķērsprofils, atjaunoti un papildināti ūdensatvades grāvji un caurtekas, noņemts nomaļu apaugums, izbūvētas jaunas nobrauktuves uz īpašumiem, kur to nebija, veikta apzaļumošana – iestādīti koku stādi. Autoceļam Siveci-Puķudruvas ieklāts 70 m asfalta segums (ar virsmas apstrādi), 270 m veikta divkārtu virsmas apstrāde un 420 m atjaunots grants segums. Savukārt ceļam Siveci-Darbnīcas veikta virsmas apstrāde 450 m garumā.

Pārbūvētā autoceļa atklāšanas pasākumā piedalījās Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, priekšsēdētāja vietnieki Līga Langrate un Druvis Tomsons, pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa un projektu vadītāja Santa Supe, Ilzenes pagasta pārvaldes vadītāja Rudīte Pehlaka un ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Gints Rozenbergs, būvdarbu veicēja SIA “Limbažu ceļi” atbildīgais būvdarbu vadītājs Jānis Rumpe, SIA “Ceļu komforts” autoruzraugs Edgars Leitis, zemnieku saimniecības “Siveci-1” saimnieki Gatis Salmiņš un Dace Kārkliņa.

– Pirms trim gadiem tikai sapņojām, ka pašvaldībai būs ievērojams finansējums uzņēmējdarbības attīstībai. Tā kā šīs investīcijas ir paredzētas uzņēmējiem un ir jāsasniedz noteikti rādītāji – investīcijas un jaunas darba vietas, ļoti rūpīgi vērtējām, kuri novada uzņēmēji un lauksaimnieki spēs tos sasniegt. Esmu gandarīts, ka ar Ilzenes uzņēmējiem izdevās izveidot sadarbību, saskatīt reālās vajadzības un sasniedzamo rādītāju perspektīvas, tādejādi bija iespēja saņemt šo Eiropas fondu un pašvaldības nozīmīgo atbalstu. Lai šī infrastruktūra noder visiem – gan uzņēmējiem, gan ikvienam apkaimes iedzīvotājam, – atklāšanas pasākumā sacīja Dz. Adlers, sakot paldies visiem projekta plānošanā un īstenošanā iesaistītajiem –  pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļai, Ilzenes pagasta pārvaldei, uzņēmējiem, darbu veicējiem.

 

Īstenotā ceļu pārbūves projekta efektu klātienē novērtēja viens no projektā iesaistītajiem Ilzenes pagasta lauksaimniekiem, zemnieku saimniecības “Siveci-1” saimnieks Gatis Salmiņš.

 

– Iepriekš pavasari un rudeņi uz šī grantētā ceļa bija grūti. Te esam trīs lauksaimnieki un aktīvajā sezonā ceļu izmantojam visi. Tagad pārbūvētais ceļš palīdzēs attīstīties ne tikai mums, bet varbūt vēl kādam, – novērtēja G. Salmiņš.

 

Ceļu pārbūvi Ilzenes pagastā veica SIA “Limbažu ceļi”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Sunlight avenue”, autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”. Projektu vadīja Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Santa Supe.

 

ERAF projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” ir finansiāli un aktivitāšu ziņā apjomīgākais projekts, ko īsteno Alūksnes novada pašvaldība.  Šis projekts ietver ražošanas ēkas “Biznesa stacija” būvniecību, Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūvi, ūdensapgādes infrastruktūras uzlabošanu Pilssalas ielas posmā, Alūksnē, trīs ražošanas ēku būvniecību novada teritorijā, uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu ceļu un to posmu pārbūvi septiņos novada pagastos.

 

Šī projekta mērķis ir izveidot komercdarbībai piemērotu infrastruktūru novadā, radot jaunas darbavietas, piesaistot nefinanšu investīcijas un revitalizējot degradētu teritoriju. Projekts vērsts uz saimnieciskās darbības veicējiem pilsētā un novadā – vairāk nekā 32 uzņēmumiem, kuru pamatdarbības jomas ir saistītas ar ražošanu, tirdzniecību, pārvadājumiem un citām novada attīstībai svarīgām nozarēm, kā arī potenciālajiem komersantiem, investoriem, vietējiem uzņēmumiem un projekta sadarbības partneriem.

ERAF

FOTO: Evita Aploka, Jurijs Drozdovs
SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content