Pārbūvēts ceļa posms Alsviķu pagasta Strautiņos - Alūksnes novads

Pārbūvēts ceļa posms Alsviķu pagasta Strautiņos

Pārbūvēts ceļa posms Alsviķu pagasta Strautiņos

 

Alsviķu pagasta Strautiņos pārbūvēts 852,9 metrus garš ceļa Strautiņi-Rebenes-Luki posms. Šis darbs paveikts Alūksnes novada pašvaldības īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 ietvaros.

 

Pārbūvētā autoceļa atklāšanas pasākumā piedalījās Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, priekšsēdētāja vietnieki Līga Langrate un Druvis Tomsons, pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa, uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra Saldābola un projektu vadītāja Santa Supe, Alsviķu pagasta pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze, būvdarbu veicēja SIA “8CBR” atbildīgais būvdarbu vadītājs Aldis Šaicāns un SIA “Ceļu komforts” autoruzraugs Edgars Leitis, kā arī vietējie uzņēmēji – zemnieku saimniecības “Kotes” īpašnieks Arvis Šteiners un zemnieku saimniecības “Rīti” īpašnieks Ēriks Mediss.

 

Veicot ceļa posma pārbūvi, atjaunots tā profils, grāvji un caurtekas, noņemts nomaļu apaugums, izbūvētas nobrauktuves un uzklāts jauns asfaltbetona segums visā posma garumā, kā arī veikta apzaļumošana, iestādot koku stādus. Šis ir viens no uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgajiem ceļiem septiņos novada pagastos, kas atjaunots, pateicoties Eiropas fondu un pašvaldības finansētajam projektam. 2020. gadā Alūksnes novada pašvaldība visā novadā tikās ar lielākajiem uzņēmējiem un lauksaimniekiem, izzinot, kāda infrastruktūra tiem būtu nepieciešama, lai veicinātu attīstību. Tā kā šī projekta investīcijas ir paredzētas uzņēmējiem un ir jāsasniedz noteikti rādītāji – investīcijas un jaunas darba vietas, pašvaldībai bija rūpīgi jāvērtē, kuri novada uzņēmēji un lauksaimnieki spēs tos sasniegt.

 

– Kad pirms pāris gadiem apsekojām novada uzņēmēju vajadzības un iespējas, lai saprastu, kāds ir nākotnes potenciāls uzņēmējdarbībā, Alsviķu pagastā secinājām, ka šī varētu būt vieta, kur investēt. Šodien redzam rezultātu. Atklājot šo objektu, lielu paldies vēlos teikt visiem apkaimes uzņēmējiem un lauksaimniekiem, kas investē no savas puses projekta rādītāju sasniegšanai, pašvaldības administrācijas darbiniekiem, kas strādā ar šī apjomīgā uzņēmējdarbības atbalsta projekta ieviešanu. Šādus projektus īsteno vairākas pašvaldības, taču tikai vienā objektā. Alūksnes novada pašvaldība šajā aktivitātē īsteno būvniecību 15 objektos, kas rada sarežģītu projekta administrēšanas un ieviešanas procesu. Paldies arī projekta autoriem un būvniekiem, jo, ņemot vērā izmaksu pieaugumu, šis bija izaicinājums, – atklājot ceļu Strautiņos, sacīja pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

 

Zemnieku saimniecības “Kotes” īpašnieks Arvis Šteiners pauda gandarījumu par to, ka pašvaldībai ir bijusi iespēja īstenot projektu un noasfaltēt lauku ciematā lauksaimniekiem svarīgu ceļa posmu.

– Ir liels prieks, ka šeit ir gandrīz kilometrs asfaltēta ceļa. Manā saimniecībā tas nozīmē, ka mašīnas varēs ērti atbraukt jebkuros laika apstākļos, lai  atvestu degvielu, aizvestu graudus vai citu. Ceļu lietosim vairāki lauksaimnieki un uzņēmēji, un domāju, ka arī ciema iedzīvotāji novērtēs šo ieguvumu, – sacīja A. Šteiners.

 

Ceļa Strautiņi-Rebenes-Luki posma pārbūves darbus veica SIA “8CBR”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “R4F”, autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”. Projektu vadīja Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Santa Supe.


            ERAF projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” ir finansiāli un aktivitāšu ziņā apjomīgākais projekts, ko īsteno Alūksnes novada pašvaldība.  Šis projekts ietver ražošanas ēkas “Biznesa stacija” būvniecību, Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūvi, ūdensapgādes infrastruktūras uzlabošanu Pilssalas ielas posmā, Alūksnē, trīs ražošanas ēku būvniecību novada teritorijā, uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu ceļu un to posmu pārbūvi septiņos novada pagastos.

 

Šī projekta mērķis ir izveidot komercdarbībai piemērotu infrastruktūru novadā, radot jaunas darbavietas, piesaistot nefinanšu investīcijas un revitalizējot degradētu teritoriju. Projekts vērsts uz saimnieciskās darbības veicējiem pilsētā un novadā – vairāk nekā 32 uzņēmumiem, kuru pamatdarbības jomas ir saistītas ar ražošanu, tirdzniecību, pārvadājumiem un citām novada attīstībai svarīgām nozarēm, kā arī potenciālajiem komersantiem, investoriem, vietējiem uzņēmumiem un projekta sadarbības partneriem.

ERAF

FOTO: Evita Aploka, Jurijs Drozdovs
SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content