Aktualizē novada Investīciju plānu - Alūksnes novads

Aktualizē novada Investīciju plānu

 Alūksnes novada pašvaldības domes 26. janvāra sēdē deputāti pieņēma lēmumu par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.

Plānā aktualizēta informācija par 33 projektu ideju ierakstiem, veiktas redakcionālas izmaiņas pašvaldības iestāžu nosaukumos atbilstoši pašreizējai pašvaldības struktūrai. No plāna svītrotas trīs projektu idejas, bet tas papildināts ar 9 jauniem projektu ideju ierakstiem:

  • Pašvaldības autoceļa “Zeltiņi – Zemītes” posmā no 0,55-1,18 km pārbūve
  • Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai
  • Mobilās lietotnes izstrāde, ieviešana un viena gada uzturēšana
  • “Sports visiem”/ “Sports for all”
  • Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā /“Versts full of Feelings in Eastern Latvia”
  • “Mālupes ciema ielu apgaismojuma sistēmas atjaunošana un papildināšana paralēli “Sadales tīkla” kabeļu līnijas izbūves darbiem”
  • Veclaicenes brīvdabas estrādes grīdas atjaunošana
  • Jaunannas brīvdabas estrādes grīdas atjaunošana
  • “Kultūras mantojuma tūrisms”/ “Cultural Heritage Tourism”.
Skip to content