Neturpinās darbu - Alūksnes novads

Neturpinās darbu

 Alūksnes novada pašvaldības domes 26. janvāra sēdē deputāti izskatīja darba kārtības jautājumu par Alūksnes Mūzikas skolas direktores Guntas Bošas atbrīvošanu no ieņemamā izglītības iestādes vadītāja amata saskaņā ar viņas iesniegumu. Deputāti pieņēma lēmumu atbrīvot viņu no direktores amata. G. Boša skolu turpinās vadīt līdz jaunam lēmumam par iestādes vadību. Plānots izsludināt konkursu uz iestādes direktora amata vietu.

Skip to content