Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem pagastos - Alūksnes novads

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem pagastos

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties klimatisko apstākļu dēļ, ar 22.03.2023. ierobežota transportlīdzekļu satiksme pa sekojošiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes teritorijā:

Alsviķu pagastā

Masas ierobežojums (t)

1.

Strautiņi-Rebenes-Luki

2,5

2.

Līvkalni-Nēķene

2,5

3.

Alsviķi-Līvkalni

2,5

4.

Apes ceļš – Celenski – Buliņš – Nēķene

2,5

5.

Dzintari – Brīdaki – Liepas 2 – Apes ceļš

2,5

6.

Strautiņi – Jaunpuntuži – Luki

2,5

7.

Zeltiņu ceļš – Dišleri – Burtnieki

2,5

8.

Strautiņu ceļš – Brīdaki – Silaktu ceļš

2,5

9.

Gulbenes ceļš – Dukāni – Janikāni

2,5

10.

Karvas pagrieziens – Skujenieki – Dimdenieki – Čukstu karjera

2,5

Annas pagastā

Masas ierobežojums (t)

1.

Anna – Teikas 

3,5

2.

Anna – Varžupuriņš

3,5

3.

Anna – Kantorkrogs

7

4.

Kalnāji – Kantorkrogs

7

5.

Tarlapi – Kazradzi

7

6.

Grēveles – Lejas

7

7.

Atte – Lejas 

7

8.

Teikas – Vējiņi

3,5

9.

Atte – Muzejs

3,5

10.

Azandas – Āmaņi

3,5

11.

Veršas – Veršu izgāztuve 

3,5

Ilzenes pagastā

Masas ierobežojums (t)

1.

Jaunzemi- Zvirgzdiņi

3,5

Jaunalūksnes pagastā

Masas ierobežojums (t)

1.

Upeskakts-Līgotņi

3,5

2.

Auseji-Garjuri

3,5

3.

Bundzene-Matisene

3,5

4.

Karitāni-Paideri

3,5

5.

Kanaviņas-Lejasšķinķi

3,5

6.

Kolberģis-Karitāni

3,5

7.

Dudas-Paideri

3,5

8.

Strunķene-Laines

3,5

9.

Jaunzemi-Karitāni

3,5

10.

Garjuri-Lašķi

3,5

11.

Garjuri-Nikolska

3,5

12.

Zariņi-Lenkava

3,5

13.

Beja-Cukurkalni

3,5

14.

Bundzene-Birzmaļi

3,5

15.

Mārtiņi-Dainas

3,5

Jaunannas pagastā

Masas ierobežojums (t)

1.

Jaunanna-Guldupji

3,5

2.

 Jaunanna-Semani

3,5

3.

Rūķīši-Gribažas

3,5

4.

Rūķīši-Svari

3,5

5.

Dziļlejas-Kaijas

3,5

6.

Centra iela

3,5

7.

Centrs-Jaunzemi

3,5

8.

Vecais ceļš

3,5

9.

Ievedne-Aizpure

3,5

10.

Gundegas-Augstāsala

3,5

11.

Ievednes iela

3,5

12.

Dzirnavu iela

3,5

Jaunlaicenes pagastā

Masas ierobežojums (t)

1.

Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns 

3,5

2.

Āres-Kundziņi-Vidzemes šoseja

3,5

3.

Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja

3,5

4.

Lucka – Šļukumi – Stiliņi – Rēveļi

3,5

5.

Majorskola-Vārņi 

3,5

6.

Šļukums-Auguļi-Jenši 

3,5

7.

Jaunlaicene-Kambari-Grūbe

3,5

8.

 Vēciņi-Brieži

3,5

Kalncempju pagastā

Masas ierobežojums (t)

1.

Ermiķi – Letes

3,5

2.

Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi

3,5

3.

Cempji – Malaci

3,5

4.

Žagatas – Cempji

3,5

5.

Ate – Augstiekalni – Niedras – 4.ceļš

3,5

Liepnas pagastā

Masas ierobežojums (t)

1.

Muiža-Aizupe

3,5

2.

Doktas – Viķerova

3,5

3.

Muiža – Adamova

3,5

4.

Franciskopole – Kavaci

3,5

5.

Strauti – Upmala

3,5

6.

Polsas – Surikava

3,5

Malienas pagastā

Masas ierobežojums (t)

1.

Tomsona pagrieziens – Sebežnieki

3,5

2.

Ponkulene – Sviestiņi

3,5

3.

Miezīšu ceļagals – Baltaissils

3,5

4.

Brenci – Sakvārne

3,5

5.

Kaķi – Lenkava

3,5

6.

Kūderi – Lauziņi

3,5

7.

Ūbuļi – Aizkalnieši

3,5

Mālupes pagastā

Masas ierobežojums (t)

1.

Mālupe – Jasmīnes

3,5

2.

Priedulāji – Kromuļi

3,5

3.

Sofikalns – Mellupe

3,5

4.

Sofikalns – Upeskrasts

3,5

5.

Mišķi – Ozolnieki

3,5

6.

Mālupe – Purmala

3,5

Mārkalnes pagastā

Masas ierobežojums (t)

1.

Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas

3,5

2.

Vecāgas-Cirakalns-Šūpalas

3,5

3.

Cirakalns – Silamalu krustojums

3,5

4.

Zemesbanka – Lielās Gāršas

2,5

5.

Siļķene-Zīles

3,5

6.

Ezīšava-Mārkalne

3,5

7.

Zemesbanka-Tamaci-Ķīvistene

2,5

8.

Blekteskalns-Mežmaļi

2,5

9.

Ezīšava – Dekšņi

3,5

10.

Lielliepas – Mikalītes

2,5

Pededzes pagastā

Masas ierobežojums (t)

1.

Kūdupe-Kapsēta

3,5

2.

Čistigi-Zagorje

3,5

3.

Čistigi-Skaliņš

3,5

4.

Pededze-Naumova

3,5

5.

Ķurši-Kapsēta

3,5

6.

Orlīši-Boiņica

3,5

7.

Zabolova-Bīberi-Bairīši

3,5

8.

Zabolova-Rudzīši,

3,5

9.

Stuborova-Šeļehova

3,5

10.

Pļevna-Stuborova

3,5

11.

Ponkuļi-Puncene

3,5

12.

Kūdupe-Vokica

3,5

13.

Kūdupe-Pļitka

3,5

14.

Ķurši-Gundegas

3,5

15.

Vjazina-Muratovs

3,5

16.

Vjazina-Sterženova

3,5

17.

Snopova – Brūklenāji

3,5

Veclaicenes pagastā

Masas ierobežojums (t)

1.

Krustiņi – Palpierkalns

3,5

2.

Dzintari – Cīņas

2,5

3.

Sauleskalns – Lauciņi

2,5

4.

Korneti – Slokas

3,5

Zeltiņu pagastā

Masas ierobežojums (t)

1.

Grēveles-Ciemgaļi 

2,5

2.

Ieviņas-Laimiņas

2,5

3.

Lejnieki-Lielpaldi

2,5

4.

Rožukalns-Ziemeļi

2,5

Ziemera pagastā

Masas ierobežojums (t)

1.

Rijukalns – Vengerski

7

2.

Jaunzemi-Odiņi

3,5

3.

Māriņkalns-Karva

7

4.

Vistaskalns – Svārupi

7

5.

Pamatskola-Priedulejas

3,5

6.

Tāleši – Ratenieki

3,5

7.

Indrāni – Blūmji – Gailīši

3,5

8.

Ziemeri-Murati

3,5

9.

Birži-Bleteskalns

3,5

10.

Atvases-Ziemeļnieki

3,5

11.

Stūrīši-Ziemeri

3,5

12.

Pils ceļš

3,5

13.

Stūrīši-Elisi

3,5

14.

Stāmeri-Liepkāji

3,5

15.

Ziemeri-Šļukums

3,5

16.

Priedulejas – Šķērsti – Maltavnieki – Putrenieši

3,5

17.

Šļukums-Māriņkalns

3,5

18.

Pamatskola-Metumi

3,5

19.

Jakumi-Pušpuri

3,5

20.

Sauleskalns – Anti

3,5

21.

Ķauķi – Ozoliņi

3,5

22.

Šļukums – Jāņkalni – Ignašas

3,5

Minētie ierobežojumi neattiecas uz operatīvajiem transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”, un Alūksnes novada pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļiem.

Ierobežojumi stājas spēkā ar 2023.gada 22. martu un darbojas līdz nākamā rīkojuma izdošanai.

Skip to content