Komiteju apvienotās sēdes 23.03.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Komiteju apvienotās sēdes 23.03.2023. darba kārtība

23.03.2023., plkst. 11:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumos Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
2. Par noteikumu Nr._/2023 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam” izdošanu.

Skip to content