Pasniegti pašvaldības apbalvojumi - Alūksnes novads

Pasniegti pašvaldības apbalvojumi

Sacīt labus vārdus, novērtēt otra cilvēka ieguldīto darbu, pateikt tik svarīgo “Paldies!”, uzmundrināt un stiprināt turpmākiem darbiem – tas dod gandarījumu arī pašam teicējam.

 

Pavasarīgā ziedoņa noskaņā 20. maijā Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes novada pašvaldība pasniedza pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums kultūrā”, “Pagodinājums uzņēmējdarbībā”, “Pagodinājums izglītībā” un “Pagodinājums sportā” un “Zelta bite”.

 

Pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums uzņēmējdarbībā” Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers pasniedza saimnieciskās darbības veicējai Sintijai Ilsjānei par mērķtiecīgu un neatlaidīgu saimnieciskās darbības izaugsmi.

 

Pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums izglītībā” Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins pasniedza:

 • Alūksnes Bērnu un jauniešu centra mazpulka “PaGalms” vadītājai Sandrai Buliņai nominācijā “Skolotāja personība – atbalsts izaugsmei”,
 • Alūksnes pilsētas sākumskolas skolotājai Ilgai Marķitānei nominācijā “Skolotāja personība – atbalsts izaugsmei”,
 • Alūksnes pilsētas sākumskolas skolotājai Dignai Cunskai nominācijā “Par iniciatīvu un radošumu pedagoģiskās pieredzes un darbības popularizēšanā”,
 • Ziemeru pamatskolas skolotājai Irēnai Zadumovai nominācijā “Par radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu iekļaujošā izglītībā”.

 

Pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums kultūrā” Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Sadovņikovs pasniedza:

 • Alūksnes novada Kultūras centra deju kopai “Jukums” un tās vadītājam Agrim Veismanim par Alūksnes novada nemateriālās kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu, popularizēšanu un nozīmīgu ieguldījumu dejas nozares attīstībā,
 • māksliniekiem Gintaram Čerbikovam un Lilijai Kuklei par daudzveidīgu, radošu, estētisku un kvalitatīvu vides noformējumu Alūksnes novada publiskās teritorijās.

 

Pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums sportā” Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons pasniedza:

 • zemledus makšķerēšanas sporta pārstāvim Andrim Jerumam par augstiem sasniegumiem zemledus makšķerēšanas sacensībās un Alūksnes novada popularizēšanu,
 • biatlonistam Andrejam Rastorgujevam par izciliem un augstvērtīgiem sasniegumiem starptautiskās biatlona sacensībās,
 • motosportistam Evertam Krisam Rikveilim nominācijā “Jaunais talants sportā”,
 • ūdens motosportistam Normundam Sniķeram par augstiem sasniegumiem ūdens motosportā, sporta veida popularizēšanu Alūksnes novadā un jaunatnes iesaisti.

 

Svinīgajā pasākumā pasniedza arī pašvaldības apbalvojumu “Zelta bite”. Šis ir apbalvojums pašvaldības un tās iestāžu esošiem vai bijušiem nodarbinātajiem vai vēlētām amatpersonām, un pretendentus šim apbalvojumam var pieteikt tikai darbinieku vadītāji.

Pašvaldības apbalvojumu “Zelta bite” Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis pasniedza:

 • Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļas kartogrāfei Agnesei Forsterei par godprātību, precizitāti, atsaucību un ieinteresētību darba pienākumu veikšanā,
 • Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes lietvedei Zinaidai Siliravai par godprātību, precizitāti, atsaucību un ieinteresētību darba pienākumu veikšanā,
 • Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītājai Unai Teterei-Teterovskai par godprātību, precizitāti, atsaucību un ieinteresētību, radošu un inovatīvu pieeju darba pienākumu veikšanā, veicinot pašvaldības mērķu sasniegšanu, par atbildību un rīcību projektu rezultātu uzturēšanā ilgtermiņā, par spēju rīkoties krīzes situācijā un atbildību, uzņemoties veikt papildu darba pienākumus,
 • Ziemeru pamatskolas virtuves darbiniecei Vilmai Cīrulei par godprātību, precizitāti, atsaucību un ieinteresētību darba pienākumu veikšanā.

 

Sirsnīga pateicība arī vieism pieciem apbalvošanas ceremonijas vadītājiem – Agitai Līdumniecei, Baibai Gustai, Sanitai Bērziņai, Guntim Kozilānam un Viktorijai Avotai!

Skip to content