Sumina skolēnus mācību priekšmetu olimpiāžu laureātus - Alūksnes novads

Sumina skolēnus mācību priekšmetu olimpiāžu laureātus

Katrs sasniegums bruģē cilvēka ceļu uz mērķi. Ja panākumi tiek novērtēti, cilvēks gūst ne tik vien personisku gandarījumu, bet arī apstiprinājumu saviem mērķiem.

Otrdien, 30. maijā, Alūksnes novada Izglītības pārvalde un pašvaldība rīkoja īpašu godināšanas pasākumu tiem novada izglītības iestāžu skolēniem, kuri mācību priekšmetu, interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās, čempionātos 2022./2023. mācību gadā ieguvuši pirmās trīs godalgotās vietas valsts mērogā un pirmā vietas novada mērogā. Uz pasākumu bija aicināts 31 skolēns kopā ar vecākiem un pedagogiem.

Skolēnus, viņu vecākus un pedagogus uzrunāja un pateicās Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins un Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča.

Kopumā par panākumiem mācību priekšmetu, interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās, čempionātos 2022./2023. mācību gadā Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas saņems 53 skolēni, 2 interešu izglītības kolektīvi un viņu pedagogi par kopējo summu 6574 EUR.

Skip to content