Spēkā stājas pašvaldības saistošie noteikumi - Alūksnes novads

Spēkā stājas pašvaldības saistošie noteikumi

Spēkā stājas pašvaldības saistošie noteikumi1. jūnijā stājas spēkā vairāki Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi.

Spēkā stājas saistošie noteikumi Nr.13/2023  “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2020  “Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Alūksnes novadā”. Tie publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 31. maijā: https://www.vestnesis.lv/op/2023/104.5.

Noteikumos veikti atsevišķi redakcionāli precizējumi.

Stājas spēkā arī saistošie noteikumi Nr.14/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem un to cenrādi”. Tie oficiālajā izdevumā publicēti 31. maijā: https://www.vestnesis.lv/op/2023/104.6.  

Saistošie noteikumi nosaka Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” sniegtos maksas pakalpojumus, to cenrādi, maksāšanas kārtību.

No 1. jūnija spēkā arī saistošie noteikumi Nr.15/2023 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam””. “Latvijas Vēstnesī” tie publicēti 31. maijā: https://www.vestnesis.lv/op/2023/104.7.

Noteikumi nosaka Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumu palielināšanu par 615 826 EUR, un kopā ar palielinājumu plānoti ieņēmumi 23 002 265 EUR apmērā. Noteikumi paredz arī pašvaldības 2023. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu plāna palielināšanos par 42 070 EUR.

Ar minētajiem saistošajiem noteikumiem var iepazīties izdevumā “Latvijas Vēstnesis” www.vestnesis.lv, www.likumi.lv. Pašvaldības saistošie noteikumi pieejami arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.

SAGATAVOJA: Monta MELZOBA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content