Pašvaldība aicina parūpēties par īpašumu sakopšanu - Alūksnes novads

Pašvaldība aicina parūpēties par īpašumu sakopšanu

Tuvojoties Alūksnes pilsētas svētkiem, kad visā novadā ieradīsies daudz viesu, Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus parūpēties par savu īpašumu sakopšanu un arī līdzdarboties pilsētas un ciemu sakopšanā.

 

Pašvaldības saistošie noteikumi “Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” nosaka, ka zemes vai ēku īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, dzīvokļu īpašnieku kopībai vai pārvaldniekiem ir pienākums rūpēties par īpašumu uzturēšanu un kopšanu.

Īpašumos, kas atrodas pilsētās un ciemu teritorijās, īpaši vietās, kas vērstas pret ielām, ietvēm un ceļiem, zāle jānopļauj un jāsavāc regulāri, vismaz divas reizes gadā, ne vēlāk kā līdz 22. jūnijam un 30. jūlijam, nepieļaujot zāliena augstumu virs 20 cm.

Saskaņā ar minētajiem saistošajiem noteikumiem, pilsētu un ciemu teritorijās īpašniekiem jākopj arī īpašumam piegulošā teritorija 7 m platumā no īpašuma robežas līdz ietvei vai, ja tās nav – brauktuves tuvākai malai. Arī uz šīs zonas uzturēšanu attiecas nosacījums par pļaušanas regularitāti un zāliena augstumu.

Tāpat īpašumam piegulošajā teritorijā jāveic apstādījumu kopšana un uzturēšana, gājēju vai transportlīdzekļu kustībai traucējošu dzīvžogu cirpšana un koku zaru griešana.

Lielu koku zaru, izņemot augļu koku, apzāģēšana pirms darbu veikšanas jāsaskaņo ar pašvaldības aģentūru “Spodra”. Uzkopšanas darbu rezultātā radušies atkritumi, piemēram, nopļautā zāle vai apgriezto koku zari, jāsavāc.

Kopsim un uzturēsim kārtībā mūsu novada teritoriju kopā!

Skip to content