Atvērs grāmatu "Nekad nav vara uzveikusi garu" - Alūksnes novads

Atvērs grāmatu “Nekad nav vara uzveikusi garu”

28. jūlijā Alūksnes novada muzejā plkst. 16:00 notiks grāmatas “Nekad nav vara uzveikusi garu” – piemiņas  vietas nacionālajiem partizāniem Alūksnes un Smiltenes novados – atvēršanas svētki.

Alūksnes novada politiski represēto kluba “Sarma” vadītāja Dzidra Mazika, apvienojot komandā dažādu jomu pārstāvjus, daudz darījusi, lai saglabātu liecības par varas represijām 1940. un 1949.gadā. Ir uzņemtas video filmas, izdotas latviešu un angļu valodā vairāk nekā 10 grāmatas, kur apkopotas politiski represēto personu atmiņas un liecības par skaudrajiem notikumiem pirms un pēc Otrā pasaules kara Alūksnes novadā, kā arī literārie darbi.

Vēstures liecību izpētes procesā radusies ideja apzināt un ar piemiņas zīmēm iemūžināt vietas, kur darbojušies pretošanās kustības dalībnieki – nacionālie partizāni. Pirmā piemiņas vieta tapa 2017.gadā vietā, kur Mālupes pagastā atradās Bitāna bunkurs. Šobrīd ar Alūksnes novada politiski represēto kluba “Sarma” ierosmi un iesaistoties dažādām organizācijām Alūksnes un Smiltenes novadā izveidotas 13 piemiņas vietas un 1 vēstures ekspozīcija. Tās tapušas sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību, pagastu pārvaldēm, Alūksnes novada muzeju, Zemessardzes 31. kājnieku bataljona zemessargiem un veterāniem, vēsturniekiem, skolām, Latvijas Valsts mežiem un Valsts mežu dienestu, daudziem pretošanās kustības dalībnieku radiniekiem, kā arī ar aktīvu sabiedrības atbalstu.

Lai informācija par piemiņas vietām būtu pieejama vienkopus, Alūksnes novada politiski represēto klubs “Sarma” rosināja izdot grāmatu Vītola izdevniecībā, redaktore Ilona Gaile. Redaktore saka: “Vēsturisko liecību apkopošanā grāmatā “Nekad nav vara uzveikusi garu” – piemiņas  vietas nacionālajiem partizāniem Alūksnes un Smiltenes novados, nenovērtējams ir darbs, ko veikuši vēsturnieki Zigmārs Turčinskis, Inese Dreimane, Astrīda Ievedniece, Alūksnes novada muzeja direktore un vēsturniece Zanda Pavlova, Alūksnes novada muzeja izglītojošā darba vadītāja Jolanta Baldiņa, žurnālistes Dace Plaude un Līga Vīksna, Zemessardzes 31. kājnieku bataljona veterānu apvienības priekšnieks, štāba virsseržants Juris Ločs un daudzi citi atbalstītāji. Par foto un video materiāliem paldies Vilnim Blūmam, Ivaram Hamanim un Alvim Jansonam. 

Šajā izdevumā apkopota informācija par piemiņas vietām, par to izveidi.  Varam gūt arī nelielu ieskatu par notikumiem, kam veltīti šīs piemiņas vietas. Tas dod iespēju apjaust, cik spilgtas vēstures liecības glabā mūsu novadi. Ikviena atceres vieta sniedz vērtīgas ziņas, bagātina ar zināšanām un uzrunā emocionāli. Izzinot mūsu tautas un mūsu novadu cilvēku likteņgaitas, labāk varam izprast šodienas notikumus, rast sevī jaunus spēkus.

Ceram, ka izdevums dos impulsu ne tikai apmeklēt šīs vietas, saprast to laiku notikumus, bet būs arī ierosme jauniem pētījumiem. Tas ir darbs, kam nav robežu, kas arvien paplašinās un pilnveidojas. Lai veicas!”

Grāmatas “Nekad nav vara uzveikusi garu” – piemiņas  vietas nacionālajiem partizāniem Alūksnes un Smiltenes novados – atvēršanas svētki notiks 2023.gada 28.jūlijā plkst.16:00 Alūksnes novada muzejā. Pasākumā piedalīsies Alūksnes novada politiski represēto kluba “Sarma” vadītāja Dzidra Mazika un tā biedri, Vītola izdevniecības redaktore Ilona Gaile, Alūksnes novada muzeja pārstāvji, Zemessardzes 31.kājnieku bataljona zemessargi un veterāni, vēsturnieki Zigmārs Turčinskis, Inese Dreimane, Astrīda Ievedniece, tēlnieks Ainārs Zelčs, Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji, vīru vokālais ansamblis „Namejs” no Gulbenes. Aicinām ikvienu, kurš piedalījies nacionālo partizānu darbības Alūksnes un Smiltenes novadā izpētē un piemiņas saglabāšanā vai vēlas izzināt šīs vēstures lappuses, uz grāmatas atvēršanas svētkiem.

 

Jolanta Baldiņa

Alūksnes novada muzeja

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Skip to content