Viesojas Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics - Alūksnes novads

Viesojas Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

Šodien Alūksnes novada pašvaldību apmeklēja Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics. Pašvaldībā viņš tikās ar domes priekšsēdētāju Dzintaru Adleru, domes priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumos Druvi Tomsonu un domes deputāti, Alūksnes novada vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju un Alūksnes vidusskolas direktori Ilzi Līviņu.

Sarunas gaitā tika pārrunāti divi būtiski temati – reģionu izaugsmes un tās veicināšanas nozīme valsts līdzsvarotas attīstības kontekstā un nepieciešamās pārmaiņas izglītības nozarē.

Tiekoties ar pašvaldību, U. Mitrevics uzsvēra, ka uz Latvijas ilgtspējīgu attīstību jāskatās valstiski kopumā.

– Latvijas valsts un tautas pastāvēšanas ilgtspēja būs iespējama tad, ja skatīsimies uz nozaru kopumu. Izglītības reforma ir fundamentāli svarīga ne tikai runājot par konkrēto nozari, bet par Latvijas ilgtspēju kopumā. Tādēļ arī mana interese ir iepazīties ar Alūksnes novadu, ko šajā ziņā min kā labo piemēru, – sacīja U. Mitrevics.

Pašvaldības pārstāvji iepazīstināja ar iepriekšējos gados pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām pārmaiņām pašvaldības administratīvajā struktūrā, gan būtiski samazinot amata vietu skaitu pašvaldības iestādēs, gan veicot nepieciešamās izmaiņas izglītības iestāžu tīklā un pilnveidojot vairāku nozaru, piemēram, kultūras, pagastu pārvaldīšanas sistēmu, vienlaikus saglabājot pašvaldības pakalpojumu pieejamību.

Dz. Adlers aicināja valsts līmenī pievērst uzmanību tam, ka ir nepieciešamas reālas darbības, lai samazinātu birokrātisko procedūru apjomu, un daudz nopietnāk jāpievēršas tam, lai valstī būtu straujāka ekonomiskā uzrāviena koncepcija.

 – Austrumlatvija ir sarežģīti piesaistīt investorus – jādod pietiekami liels “burkāns”, lai investori būtu gatavi šeit ieguldīt. Jautājums – cik valstij ir svarīgi, lai reģionos būtu investīcijas, un kādā mērā tā ir gatava atbalstīt investoru piesaisti reģionu pašvaldību teritorijās, – uzsvēra Dz. Adlers.

Viņš norādīja, ka veiksmīgāka Latvijas izaugsme būtu iespējama, ja katrs reģions attīstītu kādu specifiski tai teritorijai raksturīgu nozari, enkurlietu, un Alūksnes novads šādā situācijā vēlētos izmantot vietējās priekšrocības – dabu, ezeru, rekreācijas iespējas un kultūrvēsturisko mantojumu.

Sarunas laikā pašvaldības pārstāvji viesi iepazīstināja arī ar pieņemto lēmumu par novada izglītības iestāžu tīkla reformu un pārrunāja tās īstenošanas gaitu, kā arī kopā apmeklēja izglītības iestāžu ēkas Alūksnē.

 

Skip to content