Izpilddirektora informācija 27. jūlija domes sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 27. jūlija domes sēdē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis 27. jūlijā Alūksnes novada pašvaldības domes sēdē sniedza deputātiem informāciju par aktualitātēm iepriekšējā mēnesī.

Līdz 26. jūlijam Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 58 jaundzimušie. Jūlijā divās ģimenēs piedzimuši dvīnīši. Šogad mūsu novadā piedzimuši četri dvīņu pāri. Mūžībā aizgājuši 122 novada iedzīvotāji.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegts pieteikums klientu apkalpošanas centra izveidei Mārkalnes bibliotēkā.

Sagatavots informatīvs videoklips par Alūksnes novada izglītības iestāžu piedāvājumu.

Ekspluatācijā nodota nojume Miera ielā (Alūksnes Lielajos kapos).

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra veikusi klātienes pārbaudi projektam “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā”.

Norisinājusies Alūksnes Sporta centra videoklipa filmēšana.

Projektā “Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai” noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu objektos: “Braucamais ceļš un automašīnu stāvlaukums ar apgriešanās laukumu”, “Ceļa posma pie Eniķu dabas mājas uzlabošana”, “Epidemioloģiski drošas velotūrisma un gājēju takas, kas savieno Ķauķu kalnu ar Dēliņkalnu izveide”, “Vaidavas upes posma tīrīšana”.

Noslēgts līgums Alūksnes dzelzceļa stacijas perona seguma atjaunošanai.

Turpinās reorganizēto izglītības iestāžu pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra pārdale, lai nodrošinātu esošo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu.

Turpinās likvidēto izglītības iestāžu darbinieku atbrīvošanas izmaksu aprēķināšanas un maksājumu nodrošināšana.

Budžeta izpilde uz 25.07.2023.: kopā ieņēmumu izpilde 68,10%; galveno ienākumu avotu izpilde: iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde 57,04%, nekustamā īpašuma nodokļa izpilde 97,79%, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda izpilde 51,85%, iestāžu maksas pakalpojumu izpilde 67,69%, izdevumu izpilde 54,23%. Pašvaldību saistību proporcija pret pašvaldības ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā sastāda 18,54%.

Jūlijā izsludināti 4 iepirkumi, vērtēšanā ir 2 iepirkumi, sagatavošanā – 2 iepirkumi. Tiek gatavots iepirkums elektroautobusu un transportlīdzekļu iegādei.

Alūksnes novada 434 Dziesmu un Deju svētku dalībnieki no 1. līdz 9. jūlijam piedalījās Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.

Nedēļas nogalē Jaunlaicenē tiks svinēti Muižas svētki, Liepnā – Liepnas pagasta svētki, Viktora Ķirpa Ates muzejā “Vidzemes lauku sēta” saimnieču dienas lustes Annas pagastā.

Notiek intensīva gatavošanās Alūksnes pilsētas svētkiem un Bānīša svētkiem.

Kopumā jūlijā novadā Alūksnes novada kultūras centrs iedzīvotājiem un viesiem noorganizējis 25 aktivitātes un pasākumus.

Organizēti Alūksnes Muižas parka svētki, kopā pulcējot ap 4000 apmeklētāju.

28. jūlijā notika nacionālajiem partizāniem veltītas grāmatas “Nekad nav vara uzveikusi garu” atvēršanas svētki.

Saņemti centralizēto eksāmenu sertifikāti vidusskolām, augstākā līmenī nokārtojuši visi, optimālā līmenī matemātikā 3 skolēniem rezultāts zem 10%.

Likvidējamās izglītības iestādes nodevušas īslaicīgi un ilgstoši glabājamos dokumentus Izglītības pārvaldē, ilgstoši – arhīvā.

Noticis taku skrējiena seriāla “Stirnu buks 2023” Opekalna posms ar 2227 dalībniekiem, Eiropas (19 dalībnieki) un Latvijas (41 dalībnieks) čempionāts ūdens moto sportā Pilssalā, Pilssalā – pludmales volejbols “Vasara – Smiltis – Bumba” ar 30 dalībniekiem, auto izdzīvošanas šovs “Sebežas kauss 2023” Malienas pagastā, Dubļu tautas bumba Jaunannā ar 20 komandām, suņu sporta sacensības “Alūksne 2023”, skrējiena “Mizojam, ka prieks” 3. posms Zeltiņos, 28. jūlijā notiks Liepnas nakts volejbols.

Pagastos intensīvi tiek apsekotas latvāņu skartās teritorijas, sagatavoti brīdinājumi par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu.

Mārkalnes pagastā notiek pašvaldības autoceļa posma “Ezīšava-Mārkalne” pārbūve. Darbus veic Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Pašvaldības policija veic teritoriju uzturēšanas kontroli, latvāņu skarto teritoriju apsekošanu, īpašnieku saukšanu pie atbildības, sabiedriskās kārtības kontroli, tajā skaitā atkritumu apsaimniekošanas prasību ievērošanu.

Alūksnes Lielajos kapos veikts tualešu remonts, atjaunotas kāpnes aiz kapličas, pārkrāsota lapene Mazajos kapos. Nopļauta zāle lielajās pašvaldības platībās. Veikta grāvja nogāzes nogruvuma likvidēšana Merķeļa ielā. Veikta dzīvžogu apgriešana. Muižas parka svētkos iekārtotas un sakoptas pasākumu vietas.

Saskaņā ar Būvvaldes sniegto informāciju, uzsākta Alūksnes elevatora pārbūve.

Turpinot mārketinga aktivitātes Igaunijas tirgū, Alūksnes novada tūrisma piedāvājums ir iekļauts Veru apriņķa ikgadējā tūrisma žurnālā “Võru maakond”.

Sagatavoti mārketinga materiāli Mājas kafejnīcu dienas 2023 pasākumam “Pierobežas garšas Veclaicenē” 26. augustā.

Popularizēts Alūksnes novada tūrisma piedāvājums vēsturisko zemju teltī Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā Esplanādē.

Jūlijā norisinājies konkurss “Sakop, rādi, lepojies!”.

Darbu uzsākušas Alūksnes novada muzeja direktore Zanda Pavlova un Alūksnes Mūzikas skolas direktore Dana Berkule.

Uz pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” vadītāja amatu nav pieteicies neviens pretendents, ir izsludināts atkārtots konkurss. Izsludinātās vakances uz amatiem – projektu vadītājs, nekustamā īpašuma speciālists Centrālajā administrācijā, medicīnas māsa sociālās aprūpes centrā “Alūksne”, izglītības metodiķis Izglītības pārvaldē, bāriņtiesas loceklis, vadītājs sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.

Ar 31. jūliju tiek mainīts Centrālās administrācijas darba laiks – pirmdienās no plkst.8 līdz 18 (pusdienas pārtraukums no plkst.12 līdz 13), otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 (pusdienas pārtraukums no plkst.12 līdz 13), piektdienās no plkst.8 līdz 16 (pusdienas pārtraukums no plkst.12 līdz 13).

20. jūlijā Alūksnes novada pašvaldību apmeklēja Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

26. jūlijā reģionālajā vizītē Alūksnes novadu apmeklēja Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs.

28. jūlijā Alūksnē viesosies Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.

Uz 27. jūliju Alūksnes novadā reģistrēti 2526 Ukrainas civiliedzīvotāji.

Skip to content