No oktobra mājsaimniecībām ar zemu un vidēji zemu ienākumu līmeni ir paredzēts automatizēts atbalsts energoresursu sadārdzinājuma segšanai - Alūksnes novads

No oktobra mājsaimniecībām ar zemu un vidēji zemu ienākumu līmeni ir paredzēts automatizēts atbalsts energoresursu sadārdzinājuma segšanai

No oktobra mājsaimniecībām ar zemu un vidēji zemu ienākumu līmeni ir paredzēts automatizēts atbalsts energoresursu sadārdzinājuma segšanaiNo oktobra mājsaimniecībām ar zemu un vidēji zemu ienākumu līmeni ir paredzēts automatizēts atbalsts energoresursu sadārdzinājuma segšanai. Atbalstu nav plānots piemērot pastāvīgi – visā apkures sezonā, bet piešķirt situācijās, kad tiks konstatētas energoresursu cenas ārkārtējas pieaugums tirgū (biržā).

 

Galvenais priekšnosacījums, lai saņemtu šādu atbalstu – personai  jāpārliecinās par savu deklarēto adresi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) Fizisko personu reģistrā, jo sistēma automātiski noteiks mājsaimniecības, kuras kvalificējas atbalstam, kad tirgū elektrības, dabasgāzes, siltumenerģijas cena pārsniegs noteiktus cenu griestus.

Arī Ukrainas civiliedzīvotāji, kam Latvijā ir piešķirts pagaidu aizsardzības statuss un kuri dzīvo norādītajā kontaktadresē, kvalificēsies atbalstam, ja tiks konstatēts, ka viņu ienākumu līmenis būs zems vai vidēji zems.

 

Atbalstu centralizētajiem risinājumiem (elektrība, kas netiek izmantota apkures vajadzībām, dabasgāze, centralizētā siltumenerģija) plānots sniegt automātiski, piemērojot to mājsaimniecības rēķinā. Atbalstu decentralizētajam kurināmajam (malka, granulas, briketes, dīzeļdegviela u.c.) administrēs pašvaldības.

 

Ja mājsaimniecībai ir spēkā esošs līgums ar dabasgāzes un elektroenerģijas tirgotāju, bet faktiski energoapgāde mājoklī nenotiek, atbalstu mājsaimniecība nevarēs saņemt.

 

Iedzīvotājs pārliecināties par deklarēto adresi var:

1)  elektroniski, portālā Latvija.gov.lv pieprasot bezmaksas e-pakalpojumu “Mani dati Fizisko personu reģistrā”  vai

2)   rakstiski, aizpildot un nosūtot veidlapu ar pasta starpniecību PMLP.

 

Klimata un Enerģētikas ministrija aicina deklarēties tur, kur ikdienā dzīvo un patērē elektroenerģiju, dabasgāzi un siltumenerģiju. Vienlaikus pārbaudīt vai dzīvesvietā nav deklarētas “nepiederošas” (svešas) personas. Kā arī aicina pārbaudīt, vai deklarētā dzīvesvietas adrese ir reģistrēta Adrešu reģistrā.

  • Kā veikt dzīvesvietas deklarēšanu – meklē atbildes šeit!
  • Lai izdeklarētu nepiederošu personu no sava īpašuma, ar iesniegumu par deklarēto ziņu anulēšanu, jāvēršas pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas adrese.
  • Pārbaudi – vai adrese ir reģistrēta Adrešu reģistrā (kreisajā pusē – Valsts adrešu reģistrs – Meklēt adresi): https://www.kadastrs.lv/.

 

Plašāka info https://www.kem.gov.lv/lv/valsts-atbalsts-20232024-apkures-sezonai

Skip to content