Ar ieskandināšanu atklāta Miera ielas pārbūve - Alūksnes novads

Ar ieskandināšanu atklāta Miera ielas pārbūve

Pirmdien, 18. septembrī, atklāta garākās ielas pārbūve Alūksnē. Projekts “Miera ielas pārbūve” realizēts ar valsts budžeta līdzfinansējumu, ar mērķi, uzlabot piekļuvi sabiedriski nozīmīgiem objektiem un ar uzņēmējdarbību saistītām teritorijām, reizē radot drošu un ilgtspējīgu transporta satiksmi Alūksnē.

 Miera iela ir garākā pilsētas nozīmes pārbūvētā iela, kur projekta ietvaros pārbūvētas arī Ošu un Melnuma ielas. Ceļš ir visa sākums, un Miera ielas pārbūve ir vēl viens pierādījums tam ka, lai dzīvē ko paveiktu, pats svarīgākais ir spert pirmo soli. Šīs ielas pārbūves projekts bija viens no pašvaldības augstas gatavības projektiem, kas gaidīja savu finansējumu un sagaidīja. Bieži vien, rakstot šādus projektus, sākotnēji nav zināms, kad tos vispār būs iespējams realizēt, taču šis projekts apliecina, ka ieguldītais darbs atmaksājās.

Svinīgajā atklāšanas brīdī Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers sacīja:

“Katra iela, katrs ceļš, ko mēs pārbūvējam pilsētā vai novadā, ir liels notikums, un šogad ir īpašs gads, jo ekspluatācijā nododam vairākas ielas vairāk nekā 3 kilometru garumā. Kopējais asfaltētais Miera ielas garums kopā ar Ošu ielu ir gandrīz 2,6 kilometri.

Šī iela kalpo ne tikai iedzīvotājiem, kas dzīvo šajā teritorijā, bet arī lielākajai daļai novada iedzīvotāju un pilsētas viesu. Miera ielas galā atrodas Alūksnes Lielie kapi un arī svarīgi tūrisma apskates objekti. Lai šis projekts izdotos, mēs esam bijuši radoši un jau savlaicīgi esam gatavojuši projektus ar augstas gatavības nozīmi. Ja nebūtu šādu projektu, tad šaubos, ka mēs šeit šodien stāvētu un būtu saņēmuši finansējumu no Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas.

Vēlos teikt lielu paldies visiem deputātiem, kas atbalsta augstas gatavības projektu rakstīšanu, jo ne visās pašvaldībās deputāti dod šādas iespējas speciālistiem sākt strādāt pie projektiem, kuriem vēl nav zināms finansējums. Šādā brīdī ir svarīgi atcerēties politikas nozīmi un to, cik svarīgi ir strādāt ciešā sadarbībā ar valdību. Paldies visiem politiskajiem spēkiem, kas šajā brīdī sniedza atbalstu!”

Priekšsēdētājs teica lielu paldies arī būvniekiem, kas ne tikai kvalitatīvi izpildīja ceļu pārbūves darbus, bet īpašu uzmanību pievērsa apzaļumošanas jautājumiem, kas norāda uz augstu profesionalitāti veikto darbu veikšanas laikā.

“Miera ielas pārbūves process iedzīvotājos raisīja dažādas emocijas. Šodien, šeit stāvot, ir aizmirsies, kā izskatījās iela pārbūves procesa laikā – bija dubļi, putekļi, bet tagad sajūtas ir pavisam citas un ir prieks par paveikto. Kas mani īpaši uzrunā Miera ielas pārbūvē, tas, ka, pateicoties pašvaldības ieviestajai kārtībai, arī vairākos privātīpašumos ir uzsākti pagalmu labiekārtošanas darbi, un tas pierāda, ka labais piemērs strādā, cilvēki seko tam līdz. Protams, arī iepriecina sakoptā kapsētas teritorija. Ja iepriekš mēs ar to lepojāmies, tad tagad jau varam dižoties. Gribu pateikt lielu paldies ikvienam par pacietību projekta realizācijas laikā!” – tā Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Druvis Tomsons

Miera un Ošu ielas krustojumā atrodas Alūksnes sociālās aprūpes centrs “Alūksne”, kura vadītāja Irina Baikova svinīgajā brīdī sociālās aprūpes centra iemītnieku un tuvinieku vārdā teica paldies par ceļa pārbūvi, tā nodrošinot labāku piekļuvi sociālās aprūpes centram. Un svinīgajā brīdī pasniedza īpašu Alūksnes aprūpes centra iemītnieku pašdarinātu mākslas darbu.

Miera, Melnuma un Ošu ielu pārbūve bija Alūksnes novada pašvaldības augstas gatavības investīciju projekts, kas saņēma 2 miljonu EUR finansējumu no valsts budžeta saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”. Projekta līdzfinansējums – no pašvaldības budžeta.

Būvprojektu izstrādāja SIA “Global Project”, būvniecību veica SIA “ACBR”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “RoadLat”. Projekta vadītāja pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.

Ar ieskandināšanu atklāta Miera ielas pārbūve Ar ieskandināšanu atklāta Miera ielas pārbūve Ar ieskandināšanu atklāta Miera ielas pārbūve Ar ieskandināšanu atklāta Miera ielas pārbūve

SAGATAVOJA: Monta MELZOBA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content