Plūdu draudu riska novēršanai pakāpeniski mazinās dambja līmeni Zeltiņos - Alūksnes novads

Plūdu draudu riska novēršanai pakāpeniski mazinās dambja līmeni Zeltiņos

Pašvaldības aģentūras “ALJA” un Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes darbinieki šodien Zeltiņu pagastā pie Dambja tilta uzpludinājuma sāka pakāpenisku Melnupes ūdens līmeņa pazemināšanu, lai novērstu plūdu draudu risku pavasarī. Par to informē PA “ALJA” direktors Māris Lietuvietis.

– Uzpludinātajai ūdenstilpnei ir izstrādāti ekspluatācijas noteikumi, kuros noteiktas ūdens augstuma atzīmes. Plānots, ka dambja ūdens līmenis tiks pazemināts līdz noteikumos noteiktajai zemākajai atzīmei. Šādā ūdens līmenī arī dambi ieziemos. Līmeņa pazemināšanu veiksim lēnām un pakāpeniski, – skaidro M. Lietuvietis.

Slūžu aizvaru konstrukcija šādiem uzpludinājumiem paredz iespēju ūdeni novadīt arī pa aizvaru apakšu, gar grunti. Arī Zeltiņos ir iespējams aizvarus pacelt, kā tas ir redzams attēlā. Tas ļauj aizvadīt uz grunts sakrājušos sanesumus un šāda ūdens novadīšana ir drošāka arī no hidrotehniskās būves ekspluatēšanas viedokļa nekā, ja ūdens plūsma tiek novadīta tikai pārgāznē.

Plūdu draudu riska novēršanai pakāpeniski mazinās dambja līmeni Zeltiņos Plūdu draudu riska novēršanai pakāpeniski mazinās dambja līmeni Zeltiņos

Skip to content