Spodrības nedēļā varēs nodot lapas un zarus - Alūksnes novads

Spodrības nedēļā varēs nodot lapas un zarus

Alūksnes novada pašvaldība aicina no 23. līdz 28. oktobrim visus teritoriju īpašniekus novadā iesaistīties Spodrības nedēļā un sakopt savus īpašumus. Minētajā termiņā Alūksnes pilsētas teritorijā iedzīvotāji varēs vest savos privātīpašumos sagrābtās lapas un savāktos zarus uz noteiktiem punktiem pilsētā, no kurienes pašvaldības aģentūra “Spodra” tos nogādās zaļo un dārza atkritumu laukumā kompostēšanai.

Būtiski, ka noteiktajās vietās lapas un zari ir jāliek atsevišķās kaudzēs. Pašvaldība aicina iedzīvotājus to ievērot, lai atvieglotu savākšanas procesu. Lapu un zaru vākšanas vietas būs marķētas. Lapas kaudzēs bērt bez maisiņiem vai citu sadzīves atkritumu piemaisījuma, jo tās tiek nogādātas kompostēšanas laukumā. Lapas, kas netiks savāktas šoruden, varēs nodot pavasarī.

!!! Lūdzam iedzīvotājus minētajās vietās dārza atkritumus novietot tikai un vienīgi Spodrības nedēļas laikā.

Vietas, kurp Spodrības nedēļas laikā iedzīvotāji Alūksnē varēs nogādāt lapas un zarus no saviem privātīpašumiem, ir:

 1. Kanaviņu ielas malā, pie Sociālo lietu pārvaldes Uzvaras ielā 1;
 2. Pie Latgales un Rijukalna ielu krustojuma;
 3. Kārklu ielas malā (bijušās katlu mājas teritorijā);
 4. Siguldas ielas galā pie Pētera Buka ielas parkā;
 5. Pie Helēnas un Uzvaras ielu krustojuma;
 6. Helēnas ielas malā starp Dārza ielu 11 un Helēnas ielu 63A;
 7. Pie Helēnas ielas un Pilsētas bulvāra krustojuma;
 8. Ojāra Vācieša ielas malā aiz “Velo ostas”;
 9. Dzirnavu ielas malā pret dzīvojamo māju Dzirnavu ielā 3;
 10. Tirgotāju ielas malā pirms krustojuma ar Blaumaņa ielu;
 11. Pie Jāņkalna un Lielā Ezera ielu krustojuma;
 12. Smilšu ielas malā pie Jāņkalniņa;
 13. Krišjāņa Barona ielas malā starp bijušo dzelzceļu un Jāņkalna ielu;
 14. Pie Raiņa bulvāra un Meža ielas krustojuma;
 15. Jāņkalna ielas malā pretim dzelzceļa stacijai;
 16. Pie Krišjāņa Barona un Ganību ielu krustojuma;
 17. Helēnas ielas malā pirms krustojuma ar Augusta ielu;
 18. Helēnas ielas malā pirms iebrauktuves uz Apes ielu;
 19. Dārzkopības sabiedrības “Kalnadruvas” teritorijā pie Kalnadruvu un Rožu ielu krustojuma;
 20. Dārzkopības sabiedrības “Sīļi” teritorijā pie automašīnu stāvlaukuma.

Spodrības nedēļā varēs nodot lapas un zarus

SAGATAVOJA: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content