Aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - Alūksnes novads

Aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu

No 20. oktobra līdz 2. novembrim Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu “Par medībām Alūksnes pilsētā”.

Grozījumi Medību likumā, kas ir spēkā no 2022. gada 1. aprīļa, nosaka, ka ir atļautas medības pilsētu teritorijās, ja medījamie dzīvnieki apdraud sabiedrisko kārtību un drošību vai rada postījumus, medību kārtību nosakot pašvaldības saistošajos noteikumos.

Saistošo noteikumu projekts paredz, ka Alūksnes pilsētā būs atļauts medīt bebrus, lapsas, jenotsuņus, Amerikas ūdeles, pelēkās vārnas, žagatas un, ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes speciāla atļauja, arī jūras kraukļus. Minētie medījamie dzīvnieki rada apdraudējumu infrastruktūrai, satiksmei, gājējiem, īpašumiem, zivju resursiem un dabai, sanitārajai tīrībai un cilvēku veselībai. Būtisku kaitējumu dabai pilsētas teritorijā nodara, piemēram, bebri ezera krastā Tempļakalna parkā, Pilssalā, Muižas parkā un arī citviet. Savukārt jūras kraukļiem jeb kormorāniem, kas jau vairākus gadus par mājvietu izvēlējušies Alūksnes ezeru, barības bāzei nepieciešams ievērojams daudzums zivju. Citu nelimitēti medījamo un limitēti medījamo dzīvnieku klātbūtne pilsētas teritorijā nav regulāra, tādēļ atļaut to medības pilsētā šobrīd nav nepieciešams.

Medības pilsētā atļautas noteikumu pielikumā norādītās teritorijās un tikai gadījumos, kad pašvaldības Medību koordinācijas komisija ir konstatējusi, ka medījamie dzīvnieki apdraud sabiedrisko kārtību un drošību vai rada postījumus, un pieņēmusi lēmumu par attiecīgās sugas ierobežošanu. Saskaņā ar saistošo noteikumu projektu, medībās būs atļauts izmantot mazkalibra un gludstobra medību šaujamieročus un medību rīkus, un tās drīkstēs organizēt, stingri ievērojot medības reglamentējošos normatīvos aktus.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā.

 Viedokli par saistošo noteikumu projektiem izziņotajā termiņā var iesniegt kādā no šiem veidiem:

  • nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā latvija.gov.lv,
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,
  • nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā,
  • nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content