Projekta partneri tiekas noslēguma pasākumā Alūksnē - Alūksnes novads

Projekta partneri tiekas noslēguma pasākumā Alūksnē

Ceturtdien, 19. oktobrī, Alūksnē pulcējās projektā “Versts full of Feelings in Eastern Latvia”/“Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”/VERSTS OF FEELINGS2 iesaistīto partneru pārstāvji uz projekta noslēguma pasākumu.

 

Šī projekta mērķis ir iepriekšējās sadarbības rezultātā izveidotā tūrisma maršruta “Sajūtu verstis/ Versts of Feelings” un tūrisma objektos radītā piedāvājuma papildināšana, pilnveidojot iepriekšējā projekta rezultātus un nodrošinot to plašāku pielietošanu maršruta objektos – Alūksnes Jaunā pils un muižas parks, Litenes muiža un parks, Preiļu muižas komplekss un parks, Lūznavas muižas komplekss, Krāslavas pils komplekss.

 

Alūksnē ar šī projekta finansējumu vasarā notika plaši apmeklēti Muižas parka svētki, Alūksnes Jaunās pils Klavieru istabas interjers papildināts ar vēsturiskiem svečturiem 19. gadsimta eklektikas stilā, izveidota izstāde pils foajē telpā, organizētas praktiskās meistarklases restaurācijā, atjaunotas informatīvās plāksnes pie parka objektiem, būs arī jauns aprīkojums pasākumu piedāvājuma dažādošanai un lielizmēra informatīvie stendi parkā. Visiem projekta partneriem septembrī notika kopīgs pieredzes apmaiņas brauciens, iepazīstot tūrisma maršrutā iekļauto objektu piedāvājumu.

 

Projekta noslēguma tikšanās laikā Alūksnes, Gulbenes, Preiļu, Krāslavas un Rēzeknes novadu pārstāvji iepazīstināja kolēģus ar projektā paveikto katrā no iesaistītajām vietām un turpmākiem plāniem. Pasākuma dalībniekus muzikālā ceļojumā pa gadsimtiem un tiem raksturīgo mūziku izveda Ērmaņu muižas saimnieks – komponists, mūziķis Uģis Prauliņš. Dalībniekus iedvesmoja arī komponista pieredzes stāstījums par Prauliņu dzimtas vēsturi un muižas kungu mājas atjaunošanu un veidošanu par klasicisma kultūras centru pierobežā.

 

Tikšanās noslēgumā projekta dalībnieki varēja iepazīt projekta rezultātus Alūksnes Jaunajā pilī un Muižas parkā, baudīt rudens ainavas parkā un Alūksnes viduslaiku pils atmosfēru.

Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Projektu vada projektu vadītāja Kristīne Lāce.
 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

 

ES

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content