Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 13.11.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 13.11.2023. darba kārtība

13.11.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros izstrādātās rīcības programmas “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns” apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam un audžuģimenei Alūksnes novadā” izdošanu.

Skip to content