Notiks Alūksnes novada amatierteātru skate - Alūksnes novads

Notiks Alūksnes novada amatierteātru skate

Notiks Alūksnes novada amatierteātru skate25. novembrī no plkst. 10.00 Alūksnes Kultūras centrā notiks novada amatierteātru iestudējumu skate “Gada izrāde 2023”.

Skates dalībnieki ir Alūksnes novada Kultūras centra amatierteātri, kas saņem pašvaldības finansējumu. Tā kā teātra iestudēšanas process ir garāks, tad teātriem skatē ir  jāpiedalās vismaz vienu reizi 2 gados.

Skate notiek ik gadu ar mērķi noteikt veiksmīgākos Alūksnes novada amatierteātru iestudējumus, nodrošināt  amatierteātru darbības nepārtrauktību, veicināt amatierteātru māksliniecisko izaugsmi, kvalitatīvu attīstību,  popularizēt amatierteātru darbību un tradīcijas,  kā arī noteikt labākos iestudējumus izvirzīšanai atlases skatei Latvijas amatierteātru iestudējumu parādei „Gada izrāde 2023”.

Šogad skatē piedalīsies trīs Alūksnes novada amatierteātri:

  • 10.00 – 10.50 Lielajā zālē –  Ināra Šteinberga “Šurpu turpuMalienas amatierteātris “Pakāpiens”, vadītāja Rūta Bokta;
  • 12.35 – 14.05 AKC Lielajā zālē – Monika Zīle “Laulības treniņu aģentūra” Jaunannas amatierteātris “Šūpoles”, režisore Elita Jansone;
  • 11.15 – 12.10 AKC Kamerzālē – Alfreds Veinbergs “Precību veikals”, Zeltiņu drāmas kolektīvs “Kontakts”, režisore Gunita Paleja.          

Kolektīvi skatē piedalās ar dažādu žanru iestudējumiem, ar kuriem nav piedalījušies iepriekšējo gadu skatēs un startē tajā kategorijā, ko žūrijas komisija piešķīra kolektīvam pēdējā iepriekšējo gadu Alūksnes novada skatē, kur  tas piedalījies.

Iestudējumus žūrija vērtē pēc sekojošiem kritērijiem –  literārā materiāla izvēle,  režisora darbs,  aktieru darbs, scenogrāfija/vizuālais noformējums un izrādes koptēls un novērtē tos 50 punktu sistēmā piešķirot I, II un III pakāpes diplomus vai diplomu par piedalīšanos.

Novēlam teātriem labu spēli un aicinām skatītājus apmeklēt izrādes. Ieeja brīva.

Iveta Baltā -Vanaga
Alūksnes Kultūras centra
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content