Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - Alūksnes novads

Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu

Līdz 28. novembrim iedzīvotāji var izteikt viedokli par sagatavoto Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projektu “Par Alūksnes novada simboliku”.Simbolika

Saistošie noteikumi nosaka novada un tā teritoriālā iedalījuma vienību simboliku, tās lietošanas, izgatavošanas un izmantošanas kārtību. Šobrīd novada simbolika ir novada, pilsētas un Ilzenes pagasta ģerboņi un novada, pilsētas un Ilzenes pagasta karogi.

Saistošo noteikumu projekts sagatavots apstiprināšanai jaunā redakcijā, ņemot vērā Pašvaldību likuma normu izvērtēt uz iepriekšējā likuma pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību pašreizējam likumam un izdot jaunus saistošos noteikumus. Jaunais noteikumu projekts aizstās pašvaldības domes 2014. gadā izdotos saistošos noteikumus.

Dokumenta mērķis ir nostiprināt Alūksnes novada simboliku, lai nodrošinātu  tās korektu lietojumu, veicinātu vienotu identitātes izpratni un sekmētu novada iedzīvotāju piederības sajūtu. Saistošajos noteikumos tiek iekļauts jauns simbolikas veids – Ilzenes pagasta karogs un saskaņā ar Heraldikas komisijas apstiprināto un šī gada septembrī Valsts prezidenta parakstīto Alūksnes pilsētas ģerboņa aprakstu, ģerboņa vairoga krāsa noteikta sarkana.

 

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā.

Viedokli par saistošo noteikumu projektiem izziņotajā termiņā var iesniegt kādā no šiem veidiem:

  • nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā latvija.gov.lv,
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,
  • nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā,
  • nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content