Pašvaldības sarūpētas saldumu paciņas mazajiem novada iedzīvotājiem - Alūksnes novads

Pašvaldības sarūpētas saldumu paciņas mazajiem novada iedzīvotājiem

Pašvaldības sarūpētas saldumu paciņas mazajiem novada iedzīvotājiemAlūksnes novada pašvaldība arī šogad ir sarūpējusi Ziemassvētku saldumu paciņas Alūksnes novada teritorijā deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem. Tās varēs saņemt visi bērni, sākot no jaundzimušajiem līdz 7 gadu (ieskaitot) vecumam, kuri nav uzsākuši mācības skolā. Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciālisti būs tie rūķi, kuri parūpēsies, lai Ziemassvētku paciņas norādītā vecumposma bērni saņemtu tajā novada administratīvajā teritorijā, kur ir viņu deklarētā dzīvesvieta.

ALŪKSNE. No 16. līdz 18. decembrim Alūksnes Kultūras centrā pirmsskolas vecuma bērnus līdz 7 gadu (ieskaitot) vecumam, kuri nav uzsākuši mācības skolā, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes pilsētā, gaidīs Ziemassvētku vecīša palīgi, lai pasniegtu Ziemassvētku saldumus. Alūksnes teritorijā deklarētos bērnus aicinām pieteikt paciņas saņemšanai (lai vienotos, kurā dienā un laikā) Alūksnes Kultūras centrā personīgi vai zvanot pa tālruņiem: 27334489; 26590320 līdz 14. decembrim.

ALSVIĶI, ILZENE. 16. decembrī 17.00 Alsviķu kultūras namā Ziemassvētku sarīkojums Alsviķu un Ilzenes pirmsskolas vecuma bērniem “Ziemassvētki Rūķu zemē” ar Jaunannas pagasta radošo aktieru piedalīšanos, rotaļām un Ziemassvētku vecīša apciemojumu.

Ilzenes pagasta bērniem tiks nodrošināts transports, kam lūgums pieteikties līdz 13. decembrim pa tālruni 28330421.

ANNA, KALNCEMPJI. 17. decembrī 14.00 Annas kultūras namā uzvedumā “Ziemassvētki Rūķu zemē” tiek aicināti Annas un Kalncempju pagastu pirmsskolas vecuma bērni, lai tiktos ar rūķiem un Ziemassvētku vecīti. Visi kopā dziedās svētku dziesmas, ies rotaļās un saņems Ziemassvētku vecīša sarūpētas saldumu paciņas. 

Kalncempju pagasta bērniem tiks nodrošināts transports, kam lūgums pieteikties līdz 12. decembrim pa tālruni 29495371.

JAUNALŪKSNE, PEDEDZE. 27. decembrī 10.00 Kolberģa tautas namā Jaungada eglīte kopā ar leļļu teātri ”TIMS” pirmsskolas vecuma bērniem, kuri deklarēti  Jaunalūksnes un Pededzes pagastos.

Pededzes pagasta bērniem tiks nodrošināts transports, kam lūgums pieteikties līdz 14. decembrim pa tālruni 27072338.

JAUNANNA. 17. decembrī 11.00 Jaunannas tautas namā tiek aicināti Jaunannas pagasta pirmsskolas vecuma bērni, lai ciemotos Rūķu zemē un tiktos ar rūķiem un Ziemassvētku vecīti. Visi kopā dziedās svētku dziesmas, ies rotaļās un saņems Ziemassvētku vecīša sarūpētās saldumu paciņas. Tālrunis informācijai 29495371.

JAUNLAICENE, VECLAICENE 10. decembrī 11.00 Jaunlaicenes kultūrtelpā “Lazdiņas” (bijušajā skolas ēkas zālē), mīļi aicinām Veclaicenes un Jaunlaicenes pagasta pirmsskolas vecuma bērnus uz brīnišķīgu, muzikālu izrādi “Ziemassvētki vēlmju mežā”. Kopā ar Mīlestības un Brīnumu feju bērni uzburs brīnumus, sniedziņu, prieku, pēc izrādes tikšanās ar Ziemassvētku vecīti.

Pieteikt bērna dalību pasākumā lūdzam pa tālruni 29131404 līdz 8. decembrim.

 Veclaicenes bērniem tiks nodrošināts transports, kam aicinām pieteikties līdz 8. decembrim pa tālruni 29131404.

MALIENA. 16. decembrī 14.00 Malienas tautas namā Ziemassvētku pasākums Malienas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem “Ziemassvētki Rūķu zemē”. Pasākuma laikā Malienas pagastā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem būs iespēja saņemt svētku saldumus. Tālrunis informācijai 26585594.

MĀLUPE. 16. decembrī 11.00 Mālupes Saieta namā Ziemassvētku pasākums Mālupes pagasta pirmsskolas vecuma bērniem “Ziemassvētki Rūķu zemē”. Pasākuma laikā Mālupes pagastā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem būs iespēja saņemt svētku saldumus. Tālrunis informācijai 26585594.

MĀRKALNE. 20. decembrī plkst. 18.00 Mārkalnes tautas namā Mārkalnes pagasta  pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku pasākums – muzikāla Ziemassvētku izrāde “Trīs” ar saldumu dāvaniņu pirmsskolas vecuma bērniem, kuri deklarēti Mārkalnes pagastā. Izrādi laipni aicināti apmeklēt visi mārkalnieši, bet lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni 29327853.

LIEPNA. 23. decembrī 12.00 Liepnas tautas namā Ziemassvētku pasākums ”Ziemassvētku vecīša cimdiņš” pirmsskolas vecuma bērniem, kas deklarēti Liepnas pagastā. Tālrunis informācijai 29438300.

ZIEMERI. 16.decembrī 15.00 Māriņkalna tautas namā Ziemera pagasta  pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku pasākums ar muzikālo Ziemassvētku vecīti un Eņģeli, kā arī saldumu dāvaniņu pirmsskolas vecuma bērniem, kuri deklarēti Ziemera pagastā. Pasākumu laipni aicināti apmeklēt visi ziemerieši, bet lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni 29327853.

ZELTIŅI. 17. decembrī no 11.00 līdz 12.00 pie Zeltiņu tautas nama pirmsskolas vecuma bērniem Ziemassvētku pasākums “ Priecīgs ES un priecīgs TU”. Vecākus lūdzam Zeltiņu pagastā deklarētos bērnus pieteikt saldumu paciņu saņemšanai līdz 12. decembrim zvanot pa tālruni 29492284.

Ja kādi no bērniem nevarēs apmeklēt pasākumu, lūgums sazināties ar konkrētās teritorijas kultūras darba speciālistu vai Alūksnes novada Kultūras centru pa tālruni 64322105, vai savstarpēji vienojoties, čaklais Ziemassvētku vecīša Rūķis centīsies nogādāt saldumu paciņas uz konkrētu adresi.

Sagatavoja:
Iveta Baltā – Vanaga
Alūksnes Kultūras centra sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content