Aicina izteikt viedokli par plānotajiem grozījumiem saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem - Alūksnes novads

Aicina izteikt viedokli par plānotajiem grozījumiem saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem

Aicina izteikt viedokli par plānotajiem grozījumiem saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiemNo 15. līdz 29. februārim iedzīvotāji ir aicināti izteikt viedokli par saistošo noteikumu nr. 11/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” grozījumu projektu.

Galvenās izmaiņas saistošajos noteikumos nosaka, ka pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir, sākot ar dienu, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu līdz statusa termiņa beigām. Saistošo noteikumu projekts paredz arī citas redakcionālas izmaiņas.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes https://aluksne.lv/sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā.

Viedokli par saistošo noteikumu projektiem izziņotajā termiņā var iesniegt kādā no šiem veidiem:

– nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā latvija.gov.lv,
– nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,
– nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā,
– nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).

 

Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content