Aicina izteikt viedokli par saistošajiem noteikumiem - Alūksnes novads

Aicina izteikt viedokli par saistošajiem noteikumiem

Aicina izteikt viedokli par saistošajiem noteikumiem

No 19. februāra līdz 04. martam ikviens interesents var izteikt viedokli par sagatavoto Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projektu “Par līdzfinansējuma maksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes iestādēs”.

 

Pašvaldībai līdz šim ir bijuši saistošie noteikumi par līdzfinansējuma maksas kārtību pašvaldības profesionālās ievirzes iestādēs, bet šobrīd tiem ir izstrādāta jauna redakcija. Jaunā redakcija paredz, ka saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa mācību procesa nodrošināšanai un līdzfinansējuma atvieglojumi par izglītības ieguvi Alūksnes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes https://aluksne.lv/sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā.

Viedokli par saistošo noteikumu projektiem izziņotajā termiņā var iesniegt kādā no šiem veidiem:

– nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā latvija.gov.lv,

– nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,

– nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā,

– nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).

 

Sanita Spudiņa
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content