Noslēgusies gaismekļu nomaiņa pilsētā un pagastos - Alūksnes novads

Noslēgusies gaismekļu nomaiņa pilsētā un pagastos

Noslēgusies gaismekļu nomaiņa pilsētā un pagastosKā jau vēstīts, Alūksnes novada pašvaldība īsteno projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. Šobrīd nomainīti visi gaismekļi, ko bija plānots mainīt gan pilsētā, gan pagastos.

Projekts paredzēja esošo 526 nātrija gāzizlādes gaismekļu nomaiņu uz LED gaismekļiem Alūksnes pilsētā, Liepnas, Jaunalūksnes un Jaunannas pagastos. 423 gaismekļus nomainīja Alūksnes pilsētas galvenajās ielās, kas šķērso visu pilsētu – Pils, Jāņkalna un Helēnas ielas, un šo ielu tuvākās teritorijas, tādējādi aptverot lielāko daļu pilsētas. . Visi jaunie gaismekļi ir aprīkoti ar apgaismojuma intensitātes regulēšanas iespēju. Alūksnes pilsētā nomainītie gaismekļi pieslēgti pie esošās centralizētās apgaismojuma vadības sistēmas, kas ļauj samazināt elektroenerģijas patēriņu, savukārt pagastos izmantos attālinātās vadības iespējas apgaismojuma intensitātes regulēšanai.

– Šobrīd saņemam atsevišķas ziņas par strāvas padeves traucējumiem. Vēlamies informēt, ka strāvas padeves pārrāvumi nav saistīti ar pāreju uz jaunām apgaismes lampām. Pēc gaismekļu nomaiņas problēmas ir konstatētas konkrēto ielu sadalnē. Apsaimniekotājs ir informēts, un meklē problēmas cēloni, tomēr to nevar izdarīt vienā dienā, – informē projekta vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Plānotais elektroenerģijas ietaupījums  pēc projekta īstenošanas būs 235,675 MWh/gadā, bet plānotais CO2 emisijas samazinājums pēc projekta būs 25,689 t CO2/ gadā.

Projektu pašvaldība īsteno sadarbībā ar SIA “Vides investīciju fonds”. To finansē no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta budžeta līdzekļiem 112 324,43 EUR apmērā un pašvaldības līdzfinansējuma 48 598,82 EUR.

Projekts tiek veikts, īstenojot SIA “Vides investīciju fonda” par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content