Slēgs pilnvarojuma līgumu par zemas īres māju būvniecību novadā - Alūksnes novads

Slēgs pilnvarojuma līgumu par zemas īres māju būvniecību novadā

 Alūksnes novada pašvaldības domes 28. marta sēdē pieņemts lēmums par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar nekustamo īpašumu attīstītājiem par zemas īres māju būvniecību un izīrēšanu Alūksnes novada teritorijā, lai veicinātu būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu zemas īres maksas mājokļu pieejamību mājsaimniecībām.

 

 Domes pieņemtais lēmums paredz, ka pašvaldība piešķir nekustamo īpašumu attīstītājiem – SIA “Alūksnes nami”, SIA “SUN TRUST” un SIA “SB ENERGY” īpašas tiesības novada teritorijā sniegt vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu Ministru kabineta noteikumu Nr. 459 noteiktajā kārtībā, ar akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcijas “Altum”” atbalstu, nodrošināt zemas īres mājokļus mājsaimniecībām.

 

 Pašvaldība martā aicināja atsaukties nekustamo īpašumu attīstītājus, kas būtu ieinteresēti novada teritorijā būvēt zemu izmaksu īres namus saskaņā ar Ekonomikas ministrijas izstrādāto valsts atbalsta programmu zemu izmaksu īres namu būvniecībai reģionos. Ar tās atbalstu līdz 2026. gadam plānots sekmēt aptuveni 700 jaunu dzīvokļu  būvniecību, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības aktivitāti un iedzīvotājiem tik nepieciešamo zemu īres izmaksu mājokļu pieejamību reģionos. Programma tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda līdzekļiem.

Skip to content