Iepazīstas ar novada pieredzi Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanā - Alūksnes novads

Iepazīstas ar novada pieredzi Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanā

23. aprīlī Alūksnes novada pašvaldībā viesojās Starptautiskās migrācijas organizācijas Latvijas biroja pārstāves Līga Puriņa-Purīte un Renāte Ozoliņa un ANO Bēgļu aģentūras pārstāvniecības Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs pārstāvji Karolis Žibas un Anna Audere.

Viesi tikās ar domes priekšsēdētāja vietniekiem Aivaru Fominu un Druvi Tomsonu, izpilddirektoru Ingu Berkuli, Ukrainas palīdzības tālruņa koordinatori pašvaldībā Māru Kovaļenko, Izglītības pārvaldes vadītāju Guntu Kupču un Alūksnes un Apes novada fonda valdes priekšsēdētāju Dzintru Zvejnieci.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar Alūksnes novada pieredzi Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanā, nepieciešamā atbalsta un palīdzības sniegšanā sadzīves, izglītības, medicīnas, nodarbinātības jautājumos.

Viesi tika informēti par to, kā jau drīz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā – 1. martā – pašvaldība izveidoja rīcības grupu un atvēra atbalsta centru Ukrainas civiliedzīvotājiem, kā tika nodrošināta novadā iebraukušo cilvēku reģistrācija, uzņemšana, izmitināšana, ēdināšana, kā sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu un citiem aktīviem un atsaucīgiem alūksniešiem toreiz un arī tagad tiek gādāts par nepieciešamo palīdzību ukraiņiem.

– Galvenais faktors bija un ir uz risinājuma atrašanu orientēti cilvēki rīcības grupā, arī laikā, kad daudzi Ukrainas iedzīvotāju uzņemšanas jautājumi valstī vēl nebija skaidri, – uzsvēra A. Fomins.

Kopš kara sākuma līdz šim laikam Alūksnē reģistrēti 2618 Ukrainas civiliedzīvotāji. Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas šobrīd novada teritorijā dzīvo ap 70 ukraiņu, kas šeit ieradušies meklēt patvērumu. Novada izglītības iestādes apmeklē 10 ukraiņu bērni, tai skaitā seši skolu, četri bērnudārzu.

Ļoti būtiska loma Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanā, palīdzības nodrošināšanā un viņu integrācijā ir Alūksnes un Apes novada fondam. Pēc tikšanās pašvaldībā viesi apmeklēja Alūksnes novada Sabiedrības centru, kur tika iepazīstināti ar fonda darbību, ar Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegtā atbalsta apjomu, kā arī tikās ar ukraiņu kopienas pārstāvjiem.

 

 

Skip to content