Atcelti visi uz pašvaldības autoceļiem klimatisko apstākļu dēļ noteiktie satiksmes ierobežojumi - Alūksnes novads

Atcelti visi uz pašvaldības autoceļiem klimatisko apstākļu dēļ noteiktie satiksmes ierobežojumi

Sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos, no 02.05.2024. atcelti satiksmes ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības autoceļos Alsviķu, Liepnas, Ziemera un Veclaicenes pagastos:

Nr.p.k.

Autoceļa nosaukums

Autoceļa īpašuma kadastra numurs/ apzīmējums

Posma garums, km

Masas ierobežojums (t)

Alsviķu pagastā

 

9.

Gulbenes ceļš – Dukāni – Janikāni

36420140161001

1,53

2,5

Liepnas pagastā

2.

Doktas – Viķerova

36680010096001

36680020180001

9,374

3,5

Ziemera pagastā

4.

Vistaskalns – Svārupi

36960050289001

1,54

3.5

7.

Indrāni – Blūmji – Gailīši

36960080237001

2,976

3,5

13.

Stūrīši-Elisi

36960030152001

6,93

3,5

14.

Stāmeri-Liepkāji

36960020073

1,15

3,5

15.

Ziemeri-Šļukums

36960030154

4,89

3,5

16.

Priedulejas – Šķērsti – Maltavnieki – Putrenieši

36960080233001

1,484

3,5

31.

Erņi- Veclaicenes robeža

36960030186

0,560

3,5

Veclaicenes pagastā

4.

Korneti – Slokas

36880030114001

3,181

3,5

7.

Akmentiņi – Vēzes

36880040094001

0,622

3,5

20.

Krustiņi – Akmentiņi

36880040115

1,400

3,5

25.

Krustiņi – Rūpnieki

36880040029

0,150

3,5

 

No 02.05.2024. atcelti satiksmes ierobežojumi Alūksne novada pašvaldības autoceļam Zeltiņu pagastā:

Nr.p.k.

Autoceļa nosaukums

Autoceļa īpašuma kadastra numurs/ apzīmējums

Posma garums, km

Masas ierobežojums (t)

Zeltiņu pagastā

 

1.

Grēveles – Ciemgaļi

36940020329001

7,724

2,5

Skip to content