Jauni saistošie noteikumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti - Alūksnes novads

Jauni saistošie noteikumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti

No 9. maija ir spēkā jauni Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15/2024 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā”.

Saistošie noteikumi nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību novadā, lai pašvaldības rīcībā būtu kvalitatīva topogrāfiskā informācija. Noteikumi attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kas Alūksnes novada teritorijā veic topogrāfisko un ģeodēzisko uzmērīšanu, būvē inženiertīklus un būves vai izstrādā zemes ierīcības projektus.

Minēto saistošo noteikumu oficiālā publikācija pieejama Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 88. laidienā, 08.05.2024. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties tiesību aktu portālā www.likumi.lv, kā arī Alūksnes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content