Attīstības komitejas 20.05.2024. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Attīstības komitejas 20.05.2024. sēdes darba kārtība

20.05.2024., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
2. Par paredzētās darbības akceptēšanu.
3. Par ceļa servitūtu nodibināšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumos Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā.
4. Par saistošo noteikumu Nr. ___/2024 “Par zemas īres mājokļu izīrēšanas kārtību Alūksnes novadā” izdošanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma izdošanu.
6. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
7. Par projektu “Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Alūksnes novadā”.
8. Par metu konkursa izsludināšanu.
9. Par metu konkursa žūrijas komisijas sastāvu.
10. Par ziedojumu nodibinājumam “Alūksnes un Apes novada fonds”.
11. Par nojaucamajām ēkām.
12. Informācija par pašvaldības neizīrēto dzīvokļu veikto inventarizāciju.

Skip to content