8. jūnijā Alūksnes novadā notiks Latvijas Ordeņu brālības salidojums - Alūksnes novads

8. jūnijā Alūksnes novadā notiks Latvijas Ordeņu brālības salidojums

Latvijas Ordeņu brālības 25. salidojums Tukuma novadā 2023. gada 7. jūnijā

 Sestdien, 8. jūnijā, Alūksnes novadā viesosies Latvijas Ordeņu brālības biedri uz gadskārtējo salidojumu. Svētku atklāšanas pasākumu Alūksnes Kultūras centrā no pulksten 11.00 līdz 12.10 var apmeklēt jebkurš interesents.

 Salidojuma laikā Ordeņu brālības biedriem būs iespēja gan savstarpēji tikties, gan iepazīt Alūksnes novadu un apmeklēt vairākus objektus novada teritorijā.

Latvijas Ordeņu brālībā var iesaistīties personas, kas ir saņēmušas Latvijas valsts augstākos apbalvojumus. Kā zināms, pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas atjaunoti vairāki 20. gadsimta 20. un 30. gados piešķirtie apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordenis, Atzinības krusts, Viestura ordenis un to Goda zīmes.

1999. gada 21. augustā notika pirmais Latvijas valsts augstākā apbalvojuma – Triju Zvaigžņu ordeņa – saņēmēju salidojums Lielvārdē, kura laikā vēsturnieks, arheologs un sabiedriskais darbinieks akadēmiķis Jānis Graudonis ierosināja dibināt Latvijas apbalvoto brālību. Latvijas Zinātņu akadēmijā tika izstrādāti statūti un 1999. gada 11. decembrī Rīgā Zinātņu akadēmijā plašā apbalvoto kopsapulcē pēc statūtu projekta apspriešanas un pieņemšanas tika nodibināta Triju Zvaigžņu ordeņa brālība. Kad 2004. gadā tika atjaunoti valsts apbalvojumi Atzinības krusts un Viestura ordenis, arī šo apbalvojumu saņēmēji tika aicināti iesaistīties brālībā. Tā, paplašinot statūtus, tika izveidota biedrība Latvijas Ordeņu brālība (LOB), kura aicina apvienoties visus ar ordeņiem un to goda zīmēm apbalvotos.

Par apbalvošanu ar valsts ordeņiem lemj Latvijas Ordeņu kapituls. LOB nepiedalās ordeņu un to goda zīmju piešķiršanā, bet aicina visus augstāko apbalvojumu saņēmējus aktīvi darboties ne tikai jau iesāktajā darbības laukā, bet paplašināt savu labo darbu iespējas un vienlaikus arī just brālības biedru atbalstu, kad tas nepieciešams.

 

Kā kļūt par Latvijas Ordeņu brālības biedru

 Ja esat saņēmis valsts augstāko apbalvojumu, jums ir vēlēšanās darboties sabiedrības labā, satikties ar citiem apbalvotajiem vai grūtībās nonākušam vajadzīgs atbalsts, varat pievienoties brālībai. Ar LOB statūtiem var iepazīties mājaslapā www.ordenubraliba.lv.

LOB logo

 

Skip to content