Alūksnes pilsētas svētki 2024: Izsludina ielu tirdzniecības organizatora atlasi mājražotāju un amatnieku tirdziņa rīkošanai - Alūksnes novads

Alūksnes pilsētas svētki 2024: Izsludina ielu tirdzniecības organizatora atlasi mājražotāju un amatnieku tirdziņa rīkošanai

Cilvēki tirdziņāAlūksnes novada Kultūras centrs izsludina ielu tirdzniecības organizatora atlasi amatnieku un mājražotāju tirdziņa organizēšanai Alūksnes pilsētas svētkos šī gada 3. augustā.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas amatnieku un mājražotāju produkcijas tirdzniecību pasākuma laikā un nodrošināt pasākuma apmeklētājiem kvalitatīvu un daudzveidīgu ielu tirdzniecības piedāvājumu, tai skaitā izklaides iespējas bērniem un pieaugušajiem.

Par ielu tirdzniecības organizatoru var pretendēt juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un iesniegusi pieteikumu saskaņā ar nolikumu, kas nosaka prasības, kādas jāievēro ielu tirdzniecības organizatoram.

Atbilstoši nolikumam, organizatoram tirdzniecības teritorijā jānodrošina kvalitatīvs un daudzveidīgs Latvijas amatnieku un mājražotāju produkcijas piedāvājums ar vizuāli pievilcīgu un tematisku tirdzniecības teritorijas noformējumu, ielu tirdzniecības pasākuma vadīšana, izklaides un aktivitātes bērniem un pieaugušajiem (piepūšamās atrakcijas, lielās āra spēles, meistarklases u.c.), smilšu kūku festivāls bērniem.

Pretendentam jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, tirdzniecības vietu un piedāvāto aktivitāšu shematiskais plāns un vizualizācijas, kā arī VID izziņa, ka nodokļu vai sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu summa pieteikuma iesniegšanas dienā nepārsniedz 150 EUR.

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, kā arī vērtēšanas kritēriji ir pieejami Alūksnes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Konkursi.

Pieteikuma dokumenti iesniedzami līdz 2024. gada 20. jūnija pulksten 17.00, ar elektronisko parakstu parakstītus nosūtot uz e-pastu kulturascentrs@aluksne.lv, vai sūtot ar pasta starpniecību Alūksnes novada pašvaldības iestādei “Alūksnes novada Kultūras centrs” Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.

Skip to content