Noslēgtie līdzdarbības līgumi - Alūksnes novads

Noslēgtie līdzdarbības līgumi

 

2023. gada 4. decembris

Alūksnes Sporta skola 04.12.2023. ir noslēdzis līdzdarbības līgumu ar Biedrību “RALLY ALŪKSNE” saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46., 49., 50. pantu, Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2023 “Par līdzdarbības līgumu slēgšanu Alūksnes novada pašvaldībā”, 2023. gada 30. novembra lēmumu Nr. 363 “Par līdzdarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Rally Alūksne””, kā arī pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības konkursa “Ziemas rallija sporta pasākuma realizēšana 2024. gadā”, valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, kas izriet no Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 7. punkta – veicināt sporta attīstību, tostarp uzturēt un attīstīt pašvaldības sporta bāzes, atbalstīt sportistu un sporta klubu, arī profesionālo sporta klubu, darbību un sniegt atbalstu sporta pasākumu organizēšanai – Ziemas rallija sporta pasākuma realizēšana 2024. gadā “Ziemas autorallijs “Alūksne 2024””.

Līdzdarbības līgums .docx 


2023. gada 30. jūnijs

Alūksnes novada Kultūras centrs 30.06.2023. ir noslēdzis līdzdarbības līgumu ar Biedrību “Ziemerpils” saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46., 49., 50. pantu, Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2023 “Par līdzdarbības līgumu slēgšanu Alūksnes novada pašvaldībā”, kā arī pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības konkursa “Kultūras projektu realizēšanai 2023. gadā”, valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, kas izriet no Pašvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 5. punkta –  sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm. Līdzdarbības līgumā paredzētā darba mērķis ir realizēt kultūras projektu “Poētiska mistērija virtuālās realitātes paplašinājumā “Sapnis vasaras naktī””.

Līdzdarbības līgums .docx 


2023. gada 30. jūnijs

Alūksnes novada Kultūras centrs 30.06.2023. ir noslēdzis līdzdarbības līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tvaiks un ogle” saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46., 49., 50. pantu, Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2023 “Par līdzdarbības līgumu slēgšanu Alūksnes novada pašvaldībā”, kā arī pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības konkursa “Kultūras projektu realizēšanai 2023. gadā”, valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, kas izriet no Pašvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 5. punkta –  sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm. Līdzdarbības līgumā paredzētā darba mērķis ir realizēt kultūras projektu ”Ģimeņu festivāls Bānīša stacijā”.

Līdzdarbības līgums .docx 


2023. gada 28. jūnijs

Alūksnes novada Kultūras centrs 28.06.2023. ir noslēdzis līdzdarbības līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Alūksnes alus” saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46., 49., 50. pantu, Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2023 “Par līdzdarbības līgumu slēgšanu Alūksnes novada pašvaldībā”, kā arī pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības konkursa “Kultūras projektu realizēšanai 2023. gadā”, valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, kas izriet no Pašvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 5. punkta –  sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm. Līdzdarbības līgumā paredzētā darba mērķis ir realizēt kultūras projektu “Rudens džezs Alūksnē”.

Līdzdarbības līgums .docx /.pdf


 

2023. gada 28. jūnijs

Alūksnes novada Kultūras centrs 28.06.2023. ir noslēdzis līdzdarbības līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Alūksnes alus” saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46., 49., 50. pantu, Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2023 “Par līdzdarbības līgumu slēgšanu Alūksnes novada pašvaldībā”, kā arī pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības konkursa “Kultūras projektu realizēšanai 2023. gadā”, valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, kas izriet no Pašvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 5. punkta –  sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm. Līdzdarbības līgumā paredzētā darba mērķis ir realizēt kultūras projektu “Alūksnes garšu meklējumos”.

Līdzdarbības līgums .docx / .pdf


2023. gada 28. jūnijs

Alūksnes novada Kultūras centrs 28.06.2023. ir noslēdzis līdzdarbības līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Alūksnes alus” saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46., 49., 50. pantu, Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2023 “Par līdzdarbības līgumu slēgšanu Alūksnes novada pašvaldībā”, kā arī pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības konkursa “Kultūras projektu realizēšanai 2023. gadā”, valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, kas izriet no Pašvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 5. punkta –  sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm. Līdzdarbības līgumā paredzētā darba mērķis ir realizēt kultūras projektu “Bundzinieku izaugsmei”.

Līdzdarbības līgums .docx / .pdf

 


2023. gada 15. jūnijs

Alūksnes novada pašvaldība 13.06.2023. ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, kas izriet no Pašvaldības likuma 51. panta trešās daļas, veicot vairāku konferenču organizēšanu, vadīšanu un administrēšanu, tikšanos ar Alūksnes novada pašvaldības vadību, Alūksnes novada pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem u.c., lai veicinātu pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu ievērošanu un pašvaldības ilgtspējīgu attīstību. Līdzdarbība slīgumā paredzētā darba mērķis ir aktivizēt vietējās sabiedrības/ kopienas, veicināt kopienu sadarbību un līdzdarbību, kopienu lomu novadu attīstībā, kopienu un līderu stiprināšanu, par jaunām iespējām un pārmaiņu procesiem novadu teritoriju līmenī.

Līdzdarbības līgums .docx / .pdf

Skip to content