Sabiedrības līdzdalība

Alūksnes novada attīstības programmas 2018. – 2022. gadam izstrāde

Tematiskās tikšanās Jaunannā un Strautiņos

Paziņojums par sabiedrības līdzdalību Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādē 

Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022.gadam APTAUJAS ANKETA 

Rezultātu apkopojums

Aicina uz attīstības programmas sarunām pagastos

Iedzīvotāju sanāksmju rezultātu apkopojums

Tematisko darba grupu rezultātu apkopojums

Aktuālās sabiedriskās apspriešanas

SIA „Alūksnes putnu ferma” plānotās mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUĀLĀ REDAKCIJA

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA UZSĀKŠANU UN SĀKOTNĒJO SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

 

Noslēgušās sabiedriskās apspriešanas

Alūksnes novada iedzīvotāju idejas Latvijas simtgadei veltītajā forumā

Publiskai apspriešanai tiek nodota Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam  pirmā redakcija