Sabiedrības līdzdalība

Alūksnes novada attīstības programmas 2018. – 2022. gadam izstrāde

Paziņojums par sabiedrības līdzdalību Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādē 

Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022.gadam APTAUJAS ANKETA 

Rezultātu apkopojums

Aicina uz attīstības programmas sarunām pagastos

 

Aktuālās sabiedriskās apspriešanas

Publiskai apspriešanai tiek nodota Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam  pirmā redakcija

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA UZSĀKŠANU UN SĀKOTNĒJO SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

 

Noslēgušās sabiedriskās apspriešanas

Alūksnes novada iedzīvotāju idejas Latvijas simtgadei veltītajā forumā