Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.02.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.02.2018. sēdes darba kārtība

SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA
SĒDE Nr. 2
07.02.2018., plkst. 10:00
Mazā zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Jaunlaicenes sākumskolas likvidāciju.
3. Par Liepnas internātpamatskolas likvidāciju.
4. Par darba attiecību izbeigšanu ar Rasmu MUCENIECI.
5. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr.15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
6. Alūksnes novada bāriņtiesas pārskats par darbu 2017. gadā.

Skip to content