Pieejamas bezmaksas vingrošanas nodarbības Alūksnes novadā - Alūksnes novads

Pieejamas bezmaksas vingrošanas nodarbības Alūksnes novadā

Iedzīvotājiem šogad vairākās Alūksnes novada vietās pieejamas bezmaksas vingrošanas nodarbības.

ALŪKSNĒ

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu aktu zālē (3.stāvā) otrdienās plkst. 18.30 un ceturtdienās plkst. 17.30 pieejamas vingrošanas nodarbības vecuma grupai no 54 gadiem.

Nodarbību vadītāja Baiba Strodāne (t. 29392676).

 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu aktu zālē (3.stāvā) 

Pirmdienās 18.30 Pilates

Otrdienās 17.30 Aerobika

Ceturtdienās 18.30 Aerobika un 19.30 Pilates

Nnodarbības Ingūnas Dovgānes vadībā (t. 26420761)

 

Alūksnes novada vidusskolas aktu zālē (3.stāvā) pirmdienās un piektdienās plkst. 19.00 pieejamas jogas nodarbības (9.martā nenotiks!).

Nodarbību vadītāja Antra Aizupiete (t. 26486096).

 

Alūksnes novada Sabiedrības centra zālē (2.stāvā) trešdienās plkst. 16.00 pieejamas vingrošanas nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti.

Nodarbību vadītāja Baiba Strodāne (t. 29392676).

 

ALŪKSNES NOVADĀ

Alsviķu tautas namā

Pirmdienās un trešdienās plkst. 18.00 pieejamas vingrošanas nodarbības Kristīnes Jeromenokas vadībā (t. 25633460).

 

Ilzenes sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”

Pirmdienās un piektdienās plkst. 19.00 pieejamas vingrošanas nodarbības Ingas Ķīses vadībā (t. 26137351).

 

Zeltiņu tautas namā

Pirmdienās plkst. 19.00 pieejamas vingrošanas nodarbības Artūra Grīnberga vadībā (t. 26498068).

 

Piektdienās plkst. 16.00 un 17.00 vingrošanas nodarbības norisināsies Mārkalnes tautas namā Artūra Grīnberga vadībā (t. 26498068).

 

Trešdienās vingrošanas nodarbības Jaunannas tautas namā Ingūnas Dovgānes vadībā (t. 26420761) notiks pulksten 18.00.

 

Plašāku informāciju un precīzu nodarbību grafiku par notiekošajām vingrošanas nodarbībām var iegūt sazinoties ar attiecīgo vingrošanas nodarbību vadītāju!

Nodarbības tiek īstenotas ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros.

Skip to content