TIESU IZPILDĪTĀJI 22. MARTĀ BEZ MAKSAS KONSULTĒS PAR ADMINISTRATĪVO NAUDAS SODU PIEDZIŅAS JAUTĀJUMIEM - Alūksnes novads

TIESU IZPILDĪTĀJI 22. MARTĀ BEZ MAKSAS KONSULTĒS PAR ADMINISTRATĪVO NAUDAS SODU PIEDZIŅAS JAUTĀJUMIEM

22.martā Tiesu izpildītāju dienās iedzīvotājiem būs iespēja saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas par administratīvo naudas sodu piedziņas jautājumiem. Konsultācijas klātienē varēs saņemt visu 101 tiesu izpildītāja birojos visā Latvijā no pulksten 10 līdz 17 bez iepriekšējas pieteikšanās.

Ik gadu ceturtā daļa jeb 25% no administratīvo pārkāpumu lietās piemērotajiem naudas sodiem labprātīgai izpildei noteiktajā termiņā netiek samaksāti un to piedziņa tiek nodota tiesu izpildītājiem. 2017. gadā piedziņas procesā valsts budžetā no personām, kurām piemērota administratīvā atbildība, atgūti 26,44 milj. EUR, 2016. gadā – 24,74 milj. EUR. Visbiežāk tās ir lietas par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē, par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Tāpat bieži ir lietas par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī.

 “Institūcijas (amatpersonas) lēmumā par administratīvā naudas soda uzlikšanu vienmēr ir norādīti soda samaksai nepieciešamie rekvizīti un ir norāde par to, kur un cik ilgā laikā persona šo lēmumu var pārsūdzēt, ja tam nepiekrīt. Tomēr ik gadu vismaz 50 000 administratīvo pārkāpumu gadījumu naudas sods labprātīgai izpildei noteiktajā termiņā netiek samaksāts. Pieredze rāda, ka, lietai nonākot pie tiesu izpildītāja, personai ir daudz neskaidrā – ne tikai par piedziņas procesu, bet arī jautājumiem par stadiju līdz naudas soda piedziņas nodošanai tiesu izpildītājam. Tādēļ šogad Tiesu izpildītāju dienas ir veltītas sabiedrības izglītošanai par šiem jautājumiem,” skaidro Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs Andris Spore.

 Tiesu izpildītāju biroju adrešu un tālruņu saraksts pieejams Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājaslapā www.lzti.lv.

Tiesu izpildītāju dienas ir Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2016. gadā aizsākta iniciatīva. To mērķis ir dot iespēju cilvēkiem bez maksas saņemt juridiskās konsultācijas, kā arī uzzināt vairāk par tiesu izpildītāju darbu Latvijā.

Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ir tiesu izpildītāju pārstāvības institūcija, kuras pienākums ir rūpēties par nozarē strādājošo profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.

 

Papildu informācija:

Baiba Litvina,

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes

kontaktpersona saziņai ar medijiem

Tālrunis: +371 67290005, + 371 27840355

E-pasts: baiba.litvina@lzti.lv

www.lzti.lv

facebook.com/LZTIP

Skip to content