Tautsaimniecības komitejas 12.04.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 12.04.2018. sēdes darba kārtība

12.04.2018., plkst. 10:00
Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par darba kārtību.
2. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 2-3, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Torņa ielā 13-81, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smiltis”- 1, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas”- 1, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Straumes”, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par cirsmu “Vārpas 8” un “Ezeriņi”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu
9. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
10. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gundegas”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā nojaukšanu.
11. Par “Alūksnes pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pamatgājienu pilnveidošanas apraksts” apstiprināšanu.
12. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr.16 “Par projektu “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene””.
13. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2018. gadam aktualizēšanu.

Skip to content