Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 16.05.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 16.05.2018. sēdes darba kārtība

Darba kārtībā:

1. Par darba kārtību.
2. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Ziemeru pamatskolas organizētajai nometnei “Gribu zināt!”.
3. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai nometnei “Raibā nedēļa”.
4. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja organizētajai nometnei “Amatam ir zelta pamats”.
5. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Alūksnes novada vidusskolas vasaras nometnēm.
6. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem.
7. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
8. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu izglītojamajiem Alūksnes Mākslas skolas organizētajai izglītojošai ekskursijai plenēra ietvaros.
9. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu pasākumam “Strautiņu pamatskolas 150 gadu jubilejas svinības un absolventu salidojums”.
10. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu pasākumam “Pededzes pamatskolas 80 gadu jubilejas svinības, absolventu salidojums”.
11. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu pasākumam “Malienas pamatskolas 145 gadu jubilejas svinības un absolventu salidojums”.
12. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu pasākumam “Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas 30 gadu jubilejas svinības un absolventu salidojums”.
13. Par dalības maksu velobraucienam “Līkloči papardēs 2018”.
14. Par izglītojamo skaita noteikšanu.
15. Par darba attiecību izbeigšanu ar R.KALNIŅU.
16. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
17. Par Izglītības pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par papildus finansējuma piešķiršanu.
18. Par vides objektu “Alūksne Latvijas virsotnē”.
19. Informācija par Vides konferences “VIDE UN MĒS. Ko varam darīt labāk?” iedzīvotāju foruma rezultātiem.
20. Informācija par īslaicīgās nomas aprēķinu Alūksnes Kultūras centrā.

Skip to content