Izsludina konkursu apbūves tiesības iegūšanai Alūksnes ezera krastā - Alūksnes novads

Izsludina konkursu apbūves tiesības iegūšanai Alūksnes ezera krastā

Alūksnes novada pašvaldība izsludina konkursu apbūves tiesības iegūšanai Alūksnes ezera krastā plānotā projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” īstenošanai.
Konkursa mērķis: konkursa kārtībā atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā atrast piemērotāko zemes gabalu publiskas apbūves tiesībai pie Alūksnes ezera – Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros Alūksnes novada pašvaldības plānotā projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” īstenošanai (skatīt: http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma/ Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2018.gadam (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 26.04.2018. sēdes lēmumu Nr. 143) 8 lpp.).

 

KONKURSA NOLIKUMS

Konkurss apbūves tiesības iegūšanai Alūksnes ezera krastā plānotā projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” īstenošanai

 

LĪGUMA PARAUGS

Līgums par apbūves tiesības piešķiršanu

 

Skip to content