Domes ārkārtas sēdes 22.05.2018. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes ārkārtas sēdes 22.05.2018. darba kārtība

Darba kārtībā:
1. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu izglītojamajiem Alūksnes Mākslas skolas organizētajai izglītojošai ekskursijai plenēra ietvaros.
2. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja organizētajai nometnei “Amatam ir zelta pamats”.
3. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai nometnei “Raibā nedēļa”.
4. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Ziemeru pamatskolas organizētajai nometnei “Gribu zināt!”.
5. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Alūksnes novada vidusskolas vasaras nometnēm.
6. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem.
7. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
8. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu pasākumam “Pededzes pamatskolas 80 gadu jubilejas svinības, absolventu salidojums”.
9. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu pasākumam “Strautiņu pamatskolas 150 gadu jubilejas svinības un absolventu salidojums”.
10. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu pasākumam “Malienas pamatskolas 145 gadu jubilejas svinības un absolventu salidojums”.
11. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu pasākumam “Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas 30 gadu jubilejas svinības un absolventu salidojums”.
12. Par dalības maksu velobraucienam “Līkloči papardēs 2018”.
13. Par aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai.
14. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmumā Nr.135 “Par aizņēmumu projekta “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai”.
15. Par grozījumu Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr. 464 “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”.
16. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Atvases”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
17. Par grozījumu Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 439 “Par projektu “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada administratīvajā ēkā””.
18. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 440 “Par projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai””.

Skip to content