Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.06.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.06.2018. sēdes darba kārtība

TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJA

SĒDE Nr. 6

18.06.2018, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Informācija par pilotprojektu Transports pēc pieprasījuma Alūksnes novadā.
  2. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 40-14, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  4. Par dzīvojamās mājas “Dārziņi”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.25 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
  5. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
  6. Par Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
  7. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Būvvalde” nolikumā.
  8. Par projektu “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve”.
  9. Par noteikumu “Par transportlīdzekļu iebraukšanu Alūksnes pilsētas teritorijās, kas apzīmētas ar aizlieguma zīmi Nr.301 “Iebraukt aizliegts” un papildzīmi Nr.849 “Pārējā papildinformācija”, kurā noteikts uzraksts “Izņemot ar Alūksnes novada pašvaldības atļauju” apstiprināšanu.
Skip to content