Atklās restaurēto Granīta obelisku Alūksnes muižas parkā - Alūksnes novads

Atklās restaurēto Granīta obelisku Alūksnes muižas parkā

Alūksnes muižas parkā norit vairāku vēsturisko parka objektu – Ovālās un Apaļās strūklakas un Granīta obeliska restaurācija un zudībā gājušā Pomonas tempļa atjaunošana.

Restaurācijas un atjaunošanas darbiem ir jau rezultāts – 2018. gada 22. jūnijā plkst. 13:00 Alūksnes muižas parkā atklās restaurēto Granīta obelisku, ko sava tēva barona Otto Hermaņa fon Fītinghofa piemiņai 18. gadsimta beigās uzcēla viņa dēls, Kristofs Burhards fon Fītinghofs. Senākie attēli liecina, ka obeliska smailē atradusies apzeltīta lode, bet postamentam bijusi piestiprināta marmora plāksne ar veltījuma tekstu vācu valodā, latviskā valodā – “Labajam tēvam, cilvēku draugam no pateicīgā dēla 1799”. Savukārt obeliska daļā bijis piestiprināts O.H. fon Fītinghofa portretmedaljons ovāla ciļņa veidā un zem tā uzraksts ar Fītinghofa vārdu, uzvārdu un informāciju par viņu. Laika gaitā lode, kā arī uzrakstu plāksnes un portretmedaljona cilnis bija gājuši zudībā, tādēļ tos atjaunoja. Līdztekus atjaunoja arī pie obeliska esošos divus vēsturiskos granīta solus.
Alūksnes novada pašvaldība un Alūksnes muzejs aicina ikvienu piedalīties svinīgajā pasākumā 2018. gada 22. jūnijā  Alūksnes muižas parkā, lai nākamajām paaudzēm atstātu vēstījumu Laika kapsulā, ko kopā ar apzeltīto lodi novietosim obeliska smailē.

Alūksnes muižas parks ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tas, kā vienots kultūras pieminekļu ansamblis, ir autentisks 18. gadsimta ainavu parka paraugs. Alūksnes muižas parkā sastopama lielākā mazo arhitektūras formu koncentrācija Latvijā. Vairākas no unikālā parka arhitektūras formām ir zudušas, vai šobrīd ir neapmierinošā stāvoklī un nav pieejamas apmeklētājiem. Esošo parka objektu restaurācijas un atjaunošanas pamatojums ir kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana nākamajām paaudzēm.

Alūksnes novada dome 2017. gada 28. jūnija sēdē pieņēma lēmumu, ar kuru noteica, ka Alūksnes muižas parka vēsturisko objektu restaurācija un atjaunošana atbilstoši parka vēsturiskajam plānojumam ir pašvaldības investīcija valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos. Šādu investīciju projektu īstenošanai pašvaldībām bija iespēja ņemt aizņēmumu Valsts kasē, tādēļ domes deputāti nolēma šim mērķim aizņemties 226 407,78 EUR. Investīciju projektā notiek Pomonas tempļa atjaunošana, Obeliska, Apaļās un Ovālās strūklakas restaurācija, kā arī Alūksnes muižas parka celiņu plāna un mazo arhitektūras formu restaurācija un atjaunošana. Saskaņā ar atklātā iepirkumu konkursa rezultātiem darbus veic SIA “BŪVFIRMA INBUV”. Būvprojektu izstrādātājs ir SIA “ARHITEKTA L.ŠMITA DARBNĪCA”.

Ovālo un Apaļo strūklaku, kas saglabājušās savās autentiskajās vietās, restaurē, pievada to darbībai nepieciešamo elektrības nodrošinājumu, kā arī ierīko ūdens padevi. Pilnībā tiek atjaunots zudušais Pomonas templis tā vēsturiskajā vietā, kā arī ierīkoti divi tā pievadceliņi. Parkā atjaunos arī Putnu paviljonu, kas būs redzams uz oriģinālajiem pamatiem, taču ne savā vēsturiskajā vietā. Oriģināli tas atradies parka daļā, kur šobrīd ir Brāļu kapi, līdz ar to paviljonam piemeklēta un ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju saskaņota jauna atrašanās vieta – laucīte pie augšējiem dīķiem. Parka restaurācijas darbos paredzēta arī dažu zudušo celiņu atjaunošana. Pie restaurētajiem un atjaunotajiem objektiem izvietos katedras tipa informācijas stendus, savukārt nozīmīgākajos celiņu krustojumos – norādes. Visa parka teritorijā paredzēts uzstādīt vēsturisko lielo un mazo granīta solu kopijas un atkritumu urnas.

 

Alūksnes muzeja direktore Diāna PELAKA

Skip to content